This page in English

Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionsledning

Tf. Prefekt

Magnus Johansson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Magnus Johansson

E-post:

Telefon: 019 302443

Rum: C1218

Magnus Johansson

Tf. Proprefekt

Johan Jendle

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Johan Jendle

E-post:

Telefon: 019 301097

Rum: C1303

Johan Jendle

Enhetschef enhet blå

Wessam Melik

Tjänstetitel: Forskarassistent Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Wessam Melik

E-post:

Telefon: 019 301307

Rum: C3121

Enhetschef enhet röd

Ida Schoultz

Tjänstetitel: Forskarassistent Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Ida Schoultz

E-post:

Telefon: 019 303209

Rum: C1217

Ida Schoultz

Enhetschef enhet gul

Isak Demirel

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Isak Demirel

E-post:

Telefon: 019 303472

Rum: C2214

Enhetschef administrativa enheten

Annika Rolland

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Annika Rolland

E-post:

Telefon: 019 303834

Rum: C1222

Tf. Programansvarig läkarprogrammet

Ann-Sofi Duberg

Tjänstetitel: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Ann-Sofi Duberg

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: C1216

Ann-Sofi Duberg

Tf. Biträdande programansvarig läkarprogrammet

Magnus Grenegård

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Magnus Grenegård

E-post:

Telefon: 019 301483

Rum: C2214

Magnus Grenegård

Programansvarig masterutbildning

Allan Sirsjö

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Allan Sirsjö

E-post:

Telefon: 019 301025

Rum: C2216

Programansvarig forskarutbildning

Ignacio Rangel

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Ignacio Rangel

E-post:

Telefon: 019 303712

Rum: C2222

Ignacio Rangel

Programansvarig forskning

Magnus Grenegård

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Magnus Grenegård

E-post:

Telefon: 019 301483

Rum: C2214

Magnus Grenegård

Pedagogisk utvecklare

Marie Lidskog

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Marie Lidskog

E-post:

Telefon: 019 303530

Rum: C1215

Marie Lidskog