Musikhögskolan

Våra körutbildningar

Musikhögskolans körutbildningar

Körstudenter vid Musikhögskolan.

Vi har många års erfarenhet av att utbilda körledare och vårt breda kursutbud profilerade mot körområdet visar på betydelsen av körarbetet på Musikhögskolan i Örebro.

”Jag är otroligt glad att vi nu kan göra en rejäl satsning på körområdet”, säger Eva Georgii-Hemming, prefekt vid Musikhögskolan i Örebro. ”Vi ser att efterfrågan på utbildning med såväl bredd som spets är stor och angelägen för hela körsveriges framtid”, fortsätter hon.

Utöver vidareutveckling av institutionens utbildnings- och fortbildningsutbud vill Musikhögskolan nu utveckla det praktiska körarbetet vid institutionen. ”Det finns ett stort intresse för körsång bland studenterna. Kammarkörens och övningskörernas praktiska arbete är viktiga delar och bidrar starkt till att höja kvalitén på utbildningen genom att ge studenterna mycket praktisk erfarenhet” säger Florian Benfer, Universitetslektor i körledning vid musikhögskolan och Director musices vid Örebro universitet sedan 2020.

Men även utanför Musikhögskolan ser vi stor utvecklingspotential. Örebro har ett rikt och välutvecklat kulturliv och i regionen finns många olika körer varav några väldigt framstående kammarkörer. Vår ambition är att stärka musikhögskolans roll som kulturaktör och vi vill arbeta ännu tätare med de olika lokala kulturorganisationerna. Sedan flera år samverkar vi med Svenska kammarorkestern, ett mycket gott samarbete vilket vi värdesätter högt. Vi planerar att arbeta ännu tätare tillsammans i regelbundna projekt med orkestern och Musikhögskolans kammarkör.

Vi har även utökat kursutbudet inom sångområdet. Kursen Klassisk sång med inriktning professionell ensemble startade vårterminen 2022. Med denna ettåriga kurs erbjuder Musikhögskolan vid Örebro universitet en skräddarsydd utbildning för framtidens ensemblesångare.

Den mest omfattande kursen som erbjuds för körledare syftar till att arbeta med vuxenkörer. Modellen, med åtta undervisningsdagar per termin i Örebro och några digitala seminarier, passar lika bra för nybörjare som för yrkesverksamma körledare som vill kombinera utbildning och arbete. Genom ett brett utbud av ämnen och praktikinriktade lektioner och seminarier möjliggörs arbete med alla viktiga aspekter av körarbete.

Körpedagog med inriktning vuxenkör I, 30 hp (halvfart) och

Körpedagog med inriktning vuxenkör II, 30 hp (halvfart)
Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina färdigheter i körledning – både pedagogiskt och musikaliskt. Här hittar du ett forum för reflektion, erfarenhetsutbyte och inspiration. Kursen ger dig verktyg att stärka och utveckla ditt ledarskap.

Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp (halvfart)
Kursen har det pedagogiska och metodiska arbetet med vuxenkör som grund men har också ett starkt fokus på att utveckla dig som dirigent, i såväl gestisk teknik som musikalisk gestaltning. 

Den mindre omfattande kursen Körledning för musiklärare, 7,5 hp vänder sig till dig som studerar eller har studerat i ämneslärarprogrammet med inriktning musik. Målet med kursen är att utveckla det pedagogiska och metodiska arbetet med körer i alla åldrar.

I kursutbudet finns två kurser för arbete med barn- och ungdomskörer. Med Petter Ekberg, som är ansvarig för domkyrkans goss- och flickkörer vid Göteborgs domkyrkoförsamling, har vi en av Sveriges mest kompetenta och erfarna barn- och ungdomskörledare tillgänglig som lärare.

”Det pedagogiska förhållningssättet är kärnan i kursen”, menar Petter.

”Livet är inte bara en repertoarfråga utan också en metodfråga med sångtonen och musikupplevelsen i centrum. Vi körledare behöver förstå vårt pedagogiska uppdrag. Vi kan ha stor glädje av ett större helhetsgrepp där vi med sången som grund ger körsångarna möjlighet att mer och mer självständigt gå på en musikalisk upptäcktsfärd tillsammans med körledaren.”

I kursen Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I, 7,5 hp arbetas såväl teoretiskt som praktiskt med metodik och pedagogik för att leda barn och unga i körsång. Kursens tyngdpunkt ligger på de yngre barnens röster och introducerandet av stämsång.

Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör II, 7,5 hp är en fortsättningskurs. I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig såväl teoretiskt som praktiskt i metodik och pedagogik för att leda barn och unga i körsång. Kursens tyngdpunkt ligger på de något äldre barnens och tonåringarnas röster och utvecklandet av stämsång. Studierna omfattar bland annat gestik, metodik, piano, repertoarkunskap och rytmik.