This page in English

Forskningsämne

Datavetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Todor Stoyanov

Vetenskapsområden

  • Teknik

Forskningsområden

  • Artificiell intelligens
  • Autonoma system
  • Mobile Robot Olfaction

Forskningsmiljöer

Ämnet Datavetenskap är ett brett kunskapsfält som sträcker sig från grundläggande studier av algoritmer, beräkningsprocesser och datastrukturer till ingenjörsmässiga metoder för att konstruera komplexa datorbaserade system där datorprogram spelar en central roll. Ämnet karakteriseras av en konstruktiv samverkan mellan teori, metod och tillämpningar. Vid Örebro universitet ligger fokus inom ämnet på intelligenta datorbaserade system och tillämpningar av dessa. Teorier och metoder för att studera och utveckla dessa system behandlas inom datavetenskapens delområden såsom autonoma system och robotik, artificiell intelligens (AI), intelligenta agenter.

Forskare

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt