This page in English

Forskningsämne

Biologi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Jana Jass

Vetenskapsområden

 • Naturvetenskap

Forskningsområden

 • Cellbiologi
 • Ekologi
 • Fysiologi
 • Genetik
 • Immunologi
 • Infektion
 • Inflammation
 • Mikrobiologi
 • Miljötoxikologi
 • Molekylärbiologi
 • Måltidsekologi
 • Systemekologi
 • Toxikologi

Forskningsmiljöer

Biologiämnet är inriktat på studier av levande organismer, från molekylär nivå till samspelet mellan organismer, deras livsbetingelser och ekosystem. Biologi omfattar flera olika ämnesområden och är ett tvärvetenskapligt ämne. Biologisk forskning vid Örebro universitet är inriktad på fyra olika områden:

 • molekylärbiologi och fysiologi hos levande organismer och deras samspel med miljön
 • ekologiska processer, inklusive deras betydelse för de arters anpassning till och överlevnad i naturen
 • toxikologiska processer, omfattande en mekanistisk förståelse av miljöproblem
 • mikrobiologiska processer inklusive deras betydelse för hälsa och miljö.

Dessa forskningsområden är fullt utvecklade med nationella och internationella samarbeten, samt bedrivs i samarbete med industri och näringsliv.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt