This page in English

Forskningsämne

Kemi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Tuulia Hyötyläinen

Vetenskapsområden

  • Naturvetenskap

Forskningsområden

  • Analytisk biogeokemi
  • Biogeosfärsdynamik
  • Biokemi
  • Miljö och hälsa
  • Molekylär biokemi
  • Tillämpad miljövetenskap/miljöteknik

Forskningsmiljöer

Inom kemin studeras grundämnen och föreningars struktur och egenskaper, samt deras reaktioner med varandra. Kemi är en fundamental hörnsten i biologi, medicin och miljövetenskap. Det finns goda grunder att utbrista att "allt är kemi!".

Inom flera tillämpningar är kemikunskaper viktiga, t.ex. inom en rad industriella områden, men även inom miljö- och energiområdena.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt