This page in English

Forskningsämne

Maskinteknik

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Magnus Löfstrand

Vetenskapsområden

  • Teknik

Forskningsområden

  • Tråddragning

Forskningsmiljöer

Ämnet maskinteknik vid Örebro universitet behandlar den mekaniska teknologins grunder och tillämpningar i produkter och industriella system. Forskningen inom maskinteknik innefattar inom produktionsområdet bl.a. optimering och styrning av produktionssystem, tillverkningsprocesser samt optimering av komplexa (sammansatta) materialsystem. Inom konstruktionsområdet och i gränslandet mellan konstruktion och produktion bedrivs forskning inom utveckling av datorstödd konstruktion och dess kopplingar mot dels produktutveckling och dels mot industriella tjänsteprocesser (beredning, virtuella fabriker m.m.)

Forskningen bedrivs i de flesta fall i samverkansprojekt med industri och delvis i samarbete med andra universitetet och tekniska högskolor.