This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Forskning

Vid institutionen bedrivs forskning inom ämnena biologi, datavetenskap, fysik, kemi, maskinteknik och matematik. En stor del av forskningen kretsar dock kring våra tre starka forskningsmiljöer AASS, LSC och MTM.