This page in English

Universitetsledning

Rektor och universitetsledningen leder verksamheten vid Örebro universitet

Rektor är utsedd av regeringen att leda universitetets verksamhet. Prorektor utses av universitetsstyrelsen och är rektors ställföreträdare. Universitetsledningen inkluderar även universitetsdirektören som ansvarar för det gemensamma verksamhetsstödet.

Universitetets ledningsgrupp består, utöver universitetsledningen, av vicerektorer samt dekaner för universitetets tre fakulteter. Vicerektor utses av rektor, att ansvara för ett särskilt område av vikt för universitetet. Dekanerna utses även de av rektor med uppdrag att leda fakulteternas verksamhet, samt att utgöra ordförande i fakultetsnämnderna.

Rektor

Johan Schnürer

Befattning: Rektor Organisation: Örebro universitet

Profilsida: Johan Schnürer

E-post:

Telefon: 019 303205

Rum: E3115

Johan Schnürer

Prorektor

Anna-Karin Andershed

Befattning: Professor Organisation: Universitetsledning

Profilsida: Anna-Karin Andershed

E-post:

Telefon: 019 303896

Rum: E3111

Anna-Karin Andershed

Universitetsdirektör

Louise Pålsson

Befattning: Universitetsdirektör Organisation: Universitetsledning

Profilsida: Louise Pålsson

E-post:

Telefon: 019 303024

Rum: E3124

Louise Pålsson

Vicerektorer

Vicerektor för AI och Innovation

Amy Loutfi

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Amy Loutfi

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: T2243, E3103

Amy Loutfi

Vicerektor för internationalisering och infrastruktur

Åke Strid

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Åke Strid

E-post:

Telefon: 019 303603

Rum: B2310, E3107

Åke Strid

Vicerektor för mat och hälsa

Robert Jan Brummer

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Robert Jan Brummer

E-post:

Telefon: 019 303731, 0738 426600

Rum: X2205, E3118

Robert Jan Brummer

Dekaner

Dekan för Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Karin Hedström

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Karin Hedström

E-post:

Telefon: 019 301241

Rum: E3116

Karin Hedström

Dekan för Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Susanne Strand

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Profilsida: Susanne Strand

E-post:

Telefon: 019 303685

Rum: E3123, L2242

Susanne Strand

Dekan för Fakulteten för medicin och hälsa

Mia von Euler

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Mia von Euler

E-post:

Telefon: 019 303509

Rum: X5507, E3116

Mia von Euler