Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, "inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs". Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Styrelsens sammanträden 2017 är: 15/2, 26/4, 31/5, 20/9, 25-26/10, 13/12

Presentation av styrelsen

Ordförande

Porträtt på Olivia WigzellOlivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Ämbetsman och tidigare socialdemokratisk politiker, bland annat med erfarenhet som borgarrådssekreterare och politiskt sakkunnig vid Utrikesdepartementet. Landstingsråd i Stockholm och sedan oppositionsborgarråd i Stockholm 1994-2000. Efter den politiska karriären har Olivia Wigzell bland annat arbetat på Vårdförbundet, Ansvarskommittén och Socialstyrelsen. Generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering innan hon den 1 oktober 2015 utsågs till generaldirektör för Socialstyrelsen. Representant i Världshälsoorganisationens styrelse 2015-2018. Ordförande i OECD:s hälsokommitté (HEA). Ledamot i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps insynsråd. Född 1964.

Mobil: 070 162 37 30
E-post: This is an email address

Rektor

Johan Schnürer

Tjänstetitel: Rektor Organisation: Örebro universitet

Profilsida: Johan Schnürer

E-post:

Telefon: 019 303205

Rum: E3115

Johan Schnürer

Företrädare för allmänna intressen

(Mandatperiod 2016-05-01 – 2017-04-30)

Porträtt på Marie DemkerMarie Demker, professor, Göteborgs universitet
Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 2004. Hennes forskning rör framväxten av nya sociala och politiska skiljelinjer i en medialiserad och globaliserad värld. Utbildad journalist med arbete på bland annat Aftonbladet, Göteborgs-Tidningen och Tidningarnas Telegrambyrå. Samhällsdebattör. Sedan januari 2017 dekan för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, tidigare prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Har haft en mängd olika förtroendeuppdrag, bland annat ledamot av Göteborgs universitets styrelse, Teologiska högskolans styrelse, Göteborgs symfonikers styrelse samt Vetenskapsrådets ämnesråd för Humaniora och samhällsvetenskap. Tidigare även gästprofessor vid Södertörns högskola. Född 1960.
Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet

Porträtt på Hans EnocsonHans Enocson, f d Vd och koncernchef, GE Nordic Region
Ekonom med utbildning vid Stockholms universitet, samt en PED från IMD Business School i Schweiz. Hans Enocson har mer än 30 års industriell erfarenhet, och har bland annat arbetat i Frankrike och USA. Under tio år arbetade han för LKB / Pharmacia, som i dag ingår i GE:s verksamhet i Uppsala. Han var i slutet av 1990-talet ansvarig för GE Information Services i Norden. Han har suttit i flera olika styrelsen, både inom GE och Uppsala Innovation center, samt haft olika rådgivande roller inom Uppsala universitet och Stockholm Resilience Center. Under flera år arbetade han som managementkonsult i eget bolag med uppdrag för olika internationella bolag. Vd för GE:s verksamhet i de nordiska länderna 2007-2017. Född 1950.
Foto: Sten Jansin

Porträtt på Marie-Louise Forsberg-FranssonMarie-Louise Forsberg-Fransson, socialchef, Ljusnarsbergs kommun
Legitimerad sjuksköterska och socialdemokratisk politiker, som under många år arbetat inom området hälso- och sjukvård, samt regionalpolitik i Örebro län. Regionråd i Region Örebro län 1994-2017. Ordförande i regionstyrelsen 2004-2017. Ordförande i kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Aktiv i arbetet med att få till universitetssjukhus och läkarutbildning i Örebro. Fil kand i omvårdnadsvetenskap. Flera nationella uppdrag, bland annat inom SKL, Sveriges kommuner och landsting. Socialchef i Ljusnarsbergs kommun från 1 februari 2017. Född 1962.

Porträtt på Görgen JohanssonGörgen Johansson, Senior Vice President och chef för affärsområde Dynamics inom Saab AB
Civilekonom med finansiell och industriell kompetens från olika företag. Utbildad vid Växjö universitet. Har varit verksam inom försvarsindustrin i över 20 år och har haft en lång karriär inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab, bland annat som Group Controller och tillförordnad finansdirektör. Tillträdde 1 januari 2013 som chef för Saabs affärsområde Dynamics. Ingår i Saabs koncernledning. Född 1964.
Foto: Peter Karlsson

Porträtt på Tobias KrantzTobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv
Filosofie doktor i statskunskap vid Uppsala universitet. Doktorsavhandlingen handlar om regiondebatten i Sverige. Riksdagsledamot för Liberalerna 2002-2010. Var under tiden i riksdagen ledamot av Konstitutionsutskottet, Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet. Högskole- och forskningsminister 2009-2010. Sedan 1 maj 2011 chef på Svenskt Näringsliv, för området utbildning, forskning och innovation. Född 1971.

Porträtt på Mats LindgrenMats Lindgren, grundare och vd, Kairos Future
Forskare och konsult inom lednings- och strategifrågor och framtidsfrågor. Har en doktorsgrad i Business Administration från Henley Management College/Brunel University i England och mastersexamina i teknisk fysik från KTH och Human Services från USA. Doktorsavhandlingen handlade om strategirelaterade framgångsfaktorer i turbulenta affärsmiljöer och baserades på en internationell undersökning. Född 1959.

Porträtt på Katrine RiklundKatrine Riklund, professor, Umeå universitet
Professor och överläkare i diagnostisk radiologi. Sedan 1 juli 2016 prorektor vid Umeå universitet. Ansvarig för forskning, forskarutbildning och forskningssamverkan inom medicin samt naturvetenskap och teknik. Tidigare vice dekan och programdirektör för Läkarprogrammet på medicinska fakulteten. Har haft en rad uppdrag i olika styr- och projektgrupper vid universitetet samt suttit som ledamot och ordförande i bland annat ALF-kommittén, Utbildningsstrategiska rådet och är numera ordförande i styrelsen för Umeå centrum för funktionell hjärnavbildning. Var som programdirektör för läkarprogrammet ansvarig för regionaliseringen av Umeå universitets läkarutbildning. Har ett brett kontaktnät genom sina många nationella och internationella uppdrag. Född 1963.
Katrin Riklund är vice ordförande i universitetsstyrelsen.
Foto: Foto Wilke

Företrädare för verksamheten

(Mandatperiod 2016-05-01 – 2017-04-30)

Hans Hasselbladh

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Hans Hasselbladh

E-post:

Telefon: 019 303121

Rum: N3045

Hans Hasselbladh

Jan Mustell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Jan Mustell

E-post:

Telefon: 019 303935

Rum: G2136

Jan Mustell

Matilda Wiklund

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Matilda Wiklund

E-post:

Telefon: 019 303125

Rum: F3210

Matilda Wiklund

Företrädare för studerande

(2016-07-01 - 2017-06-30)

Elin Dankvardt, ordförande Örebro studentkår från 1 juli 2016, t.o.m. 1 Juli 2017.
Civilekonomstuderande sedan ht 2013 och har parallellt med de studierna läst kurser inom juridik vid Linköpings universitet.
Har suttit med som studentrepresentant i flera av universitets olika organ, bland annat i Handelshögskolan advisory board och institutionsledningsråd. Född 1989.

Karin Lundström, doktorand
Representerar universitetets doktorander i styrelsen sedan juni 2015. Doktorerar i ämnet rättsvetenskap och skriver en avhandling om pantsättning och tvångsrealisation av ägarlägenheter. Erlade juris kandidatexamen vid Örebro universitet 2010 och har sedan dess undervisat och forskat på universitetet. Född 1983

Pooyan Masarrat, student
Student på läkarprogrammet, Institutionen för medicinska vetenskaper. Tidigare ordförande för Örebro studentkår. Född 1993.

Fackliga representanter

  • Jens Ekengren, Saco-S
  • Odd Johansson, SEKO
  • Martin Larsson, OFR/S

Övriga

Anna-Karin Andershed

Tjänstetitel: Professor, Prorektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Anna-Karin Andershed

E-post:

Telefon: 019 303896

Rum: E3111

Anna-Karin Andershed

Louise Pålsson

Tjänstetitel: Universitetsdirektör Organisation: Universitetsledning

Profilsida: Louise Pålsson

E-post:

Telefon: 019 303024

Rum: E3124

Louise Pålsson

Sara Pätsi

Tjänstetitel: Internrevisorchef Organisation: Universitetsledning

Profilsida: Sara Pätsi

E-post:

Telefon: 019 303979

Rum: E3277

Sara Pätsi

Universitetsstyrelsens sekreterare

Eva Sahlberg Blom

Tjänstetitel: Rektors rådgivare Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Eva Sahlberg Blom

E-post:

Telefon: 019 303696

Rum: E3118

Eva Sahlberg Blom