This page in English

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, "inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs".

Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Presentation av styrelsen

Lars Haikola, tidigare universitetskansler
Disputerade 1977 i religionsfilosofi på en avhandling om Ludwig Wittgenstein. 

Första chefsjobbet var som prefekt på teologiska institutionen vid Lunds universitet. Efter det blev han rektor för Lärarhögskolan i Malmö och gick vidare som rektor vid Blekinge tekniska högskola och Campus Helsingborg (Lunds universitet).

Han ledde sedan sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar och var 2010 till 2014 universitetskansler. Född 1947.


Johan SchnürerProfessor Johan Schnürer är rektor för Örebro universitet sedan 1 juli 2016. Han var vicerektor för samverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala 2010 - 2016 och dessförinnan prefekt för Institutionen för mikrobiologi, SLU 1996-2010. Johan Schnürer har en grundexamen i naturvetenskap från Uppsala universitet. Han disputerade vid SLU år 1985 på en avhandling inom markmikrobiologi. Han blev docent 1988 och är sedan år 2000 professor i mikrobiologi vid SLU. Johan Schnürers forskning har handlat om livsmedelsburna mikrosvampar. Han har handlett dussinet doktorander, publicerat 114 vetenskapliga artiklar och har flera patent. Född 1957. 
Läs mer om Johan Schnürers forskning

Företrädare för allmänna intressen (2020-05-01 – 2023-04-30)

Hans EnocsonHans Enocson, f d Vd och koncernchef, GE Nordic Region
Ekonom med utbildning vid Stockholms universitet, samt en PED från IMD Business School i Schweiz. Hans Enocson har mer än 30 års industriell erfarenhet, och har bland annat arbetat i Frankrike och USA. Under tio år arbetade han för LKB / Pharmacia, som i dag ingår i GE:s verksamhet i Uppsala. Han var i slutet av 1990-talet ansvarig för GE Information Services i Norden. Han har suttit i flera olika styrelsen, både inom GE och Uppsala Innovation center, samt haft olika rådgivande roller inom Uppsala universitet och Stockholm Resilience Center. Under flera år arbetade han som managementkonsult i eget bolag med uppdrag för olika internationella bolag. Vd för GE:s verksamhet i de nordiska länderna 2007-2017. Född 1950.
Foto: Sten Jansin 

Görgen JohanssonGörgen Johansson, Senior Vice President och chef för affärsområde Dynamics inom Saab AB
Civilekonom med finansiell och industriell kompetens från olika företag. Utbildad vid Växjö universitet. Har varit verksam inom försvarsindustrin i över 20 år och har haft en lång karriär inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab, bland annat som Group Controller och tillförordnad finansdirektör. Tillträdde 1 januari 2013 som chef för Saabs affärsområde Dynamics. Ingår i Saabs koncernledning. Är även styrelsemedlem i bolaget Wambient AB. Född 1964.
Foto: Peter Karlsson 

Eva Malmström JonssonEva Malmström Jonsson, professor KTH
Eva Malmström Jonsson är sedan 2005 professor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm. Hennes forskning handlar om polymerer och ytmaterial hos bland annat biobränsle. Hon har också varit prorektor vid KTH. Hon har tidigare utbildat sig på KTH inom kemi och polymerteknologi. Född 1966.

Foto: Jann Lipka 

Andreas SvahnAndreas Svahn, ordförande i regionstyrelsen Örebro län
Andreas Svahn är regionråd samt regionstyrelsens ordförande i Örebro län. Han har tidigare varit ledamot i landstingsfullmäktige. Han har varit ordförande för kommunstyrelsen i Hallsberg mellan februari 2013 och lämnade posten första februari 2017. Han har även varit ordförande i fastighetsbolaget Länsgården. Född 1973. 

Louise UngerthLouise Ungerth, egen företagare
Louise Ungerth är lantmästare, utbildad vid SLU Alnarp. Hon har arbetat på LRF och på Konsumentföreningen Stockholm, KfS, som ansvarig för opinionsbildning och enheten Konsument & Miljö. Louise var styrelseledamot i SLU 2007 - 2010 och har medverkat i en rad forskningssammanhang som Mistra Future Fashion, Mat 21 och Framtidens lantbruk vid SLU. Louise är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Den 1 juni 2017 slutade Louise Ungerth sin tjänst vid KfS och övergick till eget företag. Född 1952.
Foto: Anders Lindh 

Sari PonzerSari Ponzer är professor i ortopedi vid Karolinska institutet, KI, och verksamhetschef för akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm.  På Södersjukhuset också har hon också posten som FoUUi-direktör, ett uppdrag som omfattar forskning, utveckling, utbildning och innovation.

Sari Ponzer har varit engagerad i förnyelsen av både läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen vid KI. Hon har lett en rad pedagogiska projekt och varit lärare, handledare och kursansvarig för läkarstudenter. Hon har haft olika ledande befattningar inom  KI, bland annat som prefekt och dekanus för utbildning.

Hennes forskning handlar om ortopedi, främst trauma inklusive skador av osteoporos, benskörhet, men hon bedriver också forskning inom medicinsk pedagogik.

Sari Ponzer tog sjuksköterskeexamen i Helsingfors 1978, läkarexamen vid KI 1986 och utnämndes till professor vid KI i ortopedi 2007.  Sari Ponzer är född 1956.

Cissi Billgren AskwallCissi Billgren Askwall är generalsekreterare vid Vetenskap & Allmänhet, VA, en ideell förening som främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Hon har tidigare varit kommunikationschef vid VA och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, huvudsekreterare för utredningen Kulturnät Sverige och sedan projektledare för själva Kulturnätet, liksom journalist vid Sveriges Radio.

Cissi Billgren Askwall har en universitetsexamen i journalistik och har även studerat statsvetenskap, psykologi och teologi. Hon är ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, ordförande för European Science Engagement Association, ledamot av Ideell Arenas styrgrupp och förtroendevald inom Svenska Kyrkan. Hon är född 1966.

Företrädare för verksamheten

Malin_HagstromMalin Hagström är universitetsadjunkt i matematik och utsågs 2016 till Excellent lärare vid Örebro universitet.

Kontaktuppgifter

Elin WimefallElin Vimefall, lektor i nationalekonomi.

Kontaktuppgifter

Företrädare för studerande (2022-07-01 - 2023-06-30

William AhlgrenWilliam Ahlgren sitter sedan juni 2022 som ordförande för Örebro Studentkår. Han flyttade till Örebro från Stockholm för tre år sedan för att studera företagsekonomi med inriktning organisation på handelshögskolan.

Emilia MalmEmilia Malm kommer från Borlänge i Dalarna och studerar kandidatprogrammet Offentlig förvaltning och ledning med examen våren 2023. Hon var ordförande för Örebro studentkår 2021-07-01 - 2022-06-30.

Linda ErikssonLinda Eriksson är Doktorand vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Kontaktuppgifter

Fackliga representanter

Helen Andersson, Saco-S 
Kontaktuppgifter

Odd Johansson, SEKO
Kontaktuppgifter

Martin Larsson, OFR/S
Kontaktuppgifter

Övriga

Anna-Karin AndershedAnna-Karin Andershed är prorektor för Örebro universitet, professor i psykologi och forskningsledare vid Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS).
Kontaktuppgifter

Louise PålssonLouise Pålsson arbetar sedan september 2014 som universitetsdirektör vid Örebro universitet. Universitetsdirektören är direkt underställd rektor och ansvarar för och utvecklar universitetets gemensamma administration och stödverksamhet. Universitetsdirektören ingår i universitetets ledningsgrupp som består av rektor, prorektor och universitetsdirektör.
Kontaktuppgifter

Administrativt stöd

Marie AnderssonMarie Andersson arbetar som sekreterare vid Ledningsstaben.

Kontaktuppgifter

Carolina WittenfeltCarolina Wittenfelt ger stöd till universitetsledningen vad gäller ledningskommunikation.

Kontaktuppgifter