This page in English

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, "inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs".

Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Presentation av styrelsen

Lars Haikola, tidigare universitetskansler
Disputerade 1977 i religionsfilosofi på en avhandling om Ludwig Wittgenstein. 

Första chefsjobbet var som prefekt på teologiska institutionen vid Lunds universitet. Efter det blev han rektor för Lärarhögskolan i Malmö och gick vidare som rektor vid Blekinge tekniska högskola och Campus Helsingborg (Lunds universitet).

Han ledde sedan sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar och var 2010 till 2014 universitetskansler. Född 1947.


Johan SchnürerProfessor Johan Schnürer är rektor för Örebro universitet sedan 1 juli 2016. Han var vicerektor för samverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala 2010 - 2016 och dessförinnan prefekt för Institutionen för mikrobiologi, SLU 1996-2010. Johan Schnürer har en grundexamen i naturvetenskap från Uppsala universitet. Han disputerade vid SLU år 1985 på en avhandling inom markmikrobiologi. Han blev docent 1988 och är sedan år 2000 professor i mikrobiologi vid SLU. Johan Schnürers forskning har handlat om livsmedelsburna mikrosvampar. Han har handlett dussinet doktorander, publicerat 114 vetenskapliga artiklar och har flera patent. Född 1957. 
Läs mer om Johan Schnürers forskning

Företrädare för allmänna intressen (2017-05-01 – 2020-04-30)

Hans EnocsonHans Enocson, f d Vd och koncernchef, GE Nordic Region
Ekonom med utbildning vid Stockholms universitet, samt en PED från IMD Business School i Schweiz. Hans Enocson har mer än 30 års industriell erfarenhet, och har bland annat arbetat i Frankrike och USA. Under tio år arbetade han för LKB / Pharmacia, som i dag ingår i GE:s verksamhet i Uppsala. Han var i slutet av 1990-talet ansvarig för GE Information Services i Norden. Han har suttit i flera olika styrelsen, både inom GE och Uppsala Innovation center, samt haft olika rådgivande roller inom Uppsala universitet och Stockholm Resilience Center. Under flera år arbetade han som managementkonsult i eget bolag med uppdrag för olika internationella bolag. Vd för GE:s verksamhet i de nordiska länderna 2007-2017. Född 1950.
Foto: Sten Jansin 

Görgen JohanssonGörgen Johansson, Senior Vice President och chef för affärsområde Dynamics inom Saab AB
Civilekonom med finansiell och industriell kompetens från olika företag. Utbildad vid Växjö universitet. Har varit verksam inom försvarsindustrin i över 20 år och har haft en lång karriär inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab, bland annat som Group Controller och tillförordnad finansdirektör. Tillträdde 1 januari 2013 som chef för Saabs affärsområde Dynamics. Ingår i Saabs koncernledning. Är även styrelsemedlem i bolaget Wambient AB. Född 1964.
Foto: Peter Karlsson 

Mats LindgrenMats Lindgren, grundare och vd, Kairos Future
Forskare och konsult inom lednings- och strategifrågor och framtidsfrågor. Har en doktorsgrad i Business Administration från Henley Management College/Brunel University i England och mastersexamina i teknisk fysik från KTH och Human Services från USA. Doktorsavhandlingen handlade om strategirelaterade framgångsfaktorer i turbulenta affärsmiljöer och baserades på en internationell undersökning. Född 1959. 

Eva Malmström JonssonEva Malmström Jonsson, professor KTH
Eva Malmström Jonsson är sedan 2005 professor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm. Hennes forskning handlar om polymerer och ytmaterial hos bland annat biobränsle. Hon är också prorektor vid KTH. Hon har tidigare utbildat sig på KTH inom kemi och polymerteknologi. Född 1966.

Foto: Jann Lipka 

Andreas SvahnAndreas Svahn, ordförande i regionstyrelsen Örebro län
Andreas Svahn är regionråd samt regionstyrelsens ordförande i Örebro län. Han har tidigare varit ledamot i landstingsfullmäktige. Han har varit ordförande för kommunstyrelsen i Hallsberg mellan februari 2013 och lämnade posten första februari 2017. Han har även varit ordförande i fastighetsbolaget Länsgården. Född 1973. 

Louise UngerthLouise Ungerth, egen företagare
Louise Ungerth är utbildad Lantmästare, SLU Alnarp. Louise har arbetat på LRF mellan 1981 - 1996, därefter på Konsumentföreningen Stockholms, KfS, som ansvarig för opinionsbildning och enheten Konsument & Miljö. Louise Ungerth var styrelseledamot i SLU 2007 – 2010 och har medverkat i en rad forskningssammanhang som Mistra Future Fashion, Mat 21 och Framtidens lantbruk vid SLU. Exempel på andra uppdrag är ledamot av Konsumentverkets insynsråd, Livsmedelsverkets konsumentpanel och Livsmedelsverkets arbetsgrupp för Säkerhet och Beredskap i livsmedelskedjan. Louise är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Den 1 juni 2017 slutade Louise Ungerth sin tjänst vid KfS och övergick till eget företag. Född 1952. 
Foto: Anders Lindh 

Cecilia WikströmCecilia Wikström, EU-parlamentariker
Cecilia Wikström är sedan 2009 EU-parlamentariker för Liberalerna. Hon har en teologie kandidatexamen från Uppsala universitet och har varit präst i Svenska kyrkan sedan 1994. År 2002 valdes Cecilia Wikström in i riksdagen för Uppsala län. Under sin tid i riksdagen var hon bland annat vice ordförande och ledamot av kulturutskottet och suppleant av utrikesutskottet. Född 1965.

Foto: Per Johansson, Procard AB 

Företrädare för verksamheten

Hans HasselbladhHans Hasselbladh är professor på Handelshögskolan på Örebro universitet.

Kontaktuppgifter

Jan MustellJan är ämneslärare i idrott och hälsa och engelska och har arbetat på Örebro universitet sedan 1999. 

Kontaktuppgifter

Malin PrenkertMalin Prenkert är universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Kontaktuppgifter

Företrädare för studerande (2019-07-01 - 2020-06-30

JlasseLund110x145.jpguriststudent med planerad examen januari 2022  Styrelseledamot för Örebro kårhusrestaurang AB.

F.d. ordförande (2018-2019) och kårstyrelseledamot (2017 - 2018) för Örebro studentkår. 

Ordförande i Örebro studentkår

             

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper         

Fackliga representanter

Jens Ekengren, Saco-S 
Kontaktuppgifter

Odd Johansson, SEKO
Kontaktuppgifter

Martin Larsson, OFR/S
Kontaktuppgifter

Övriga

Anna-Karin AndershedAnna-Karin Andershed är prorektor för Örebro universitet, professor i psykologi och forskningsledare vid Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS).
Kontaktuppgifter

Louise PålssonLouise Pålsson arbetar sedan september 2014 som universitetsdirektör vid Örebro universitet. Universitetsdirektören är direkt underställd rektor och ansvarar för och utvecklar universitetets gemensamma administration och stödverksamhet. Universitetsdirektören ingår i universitetets ledningsgrupp som består av rektor, prorektor och universitetsdirektör.
Kontaktuppgifter

Sara PätsiSara Pätsi, internrevisorchef

 

Administrativt stöd

Marie AnderssonMarie Andersson arbetar som sekreterare vid Ledningsstaben.

Kontaktuppgifter

Carolina WittenfeltCarolina Wittenfelt ger stöd till universitetsledningen vad gäller ledningskommunikation.

Kontaktuppgifter