This page in English

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Styrelsen har, enligt högskolelagen, "inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs". Åtta ledamöter, inklusive ordföranden, är utsedda av regeringen och företräder allmänna intressen. I styrelsen ingår även rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden, liksom internrevisorchefen och övriga som tillhör universitetsledningen.

Styrelsens sammanträden 2018 är: 16/2, 13/4, 8/6, 14/9, 25-26/10, 17/12

Presentation av styrelsen

Ordförande

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Ämbetsman och tidigare socialdemokratisk politiker, bland annat med erfarenhet som borgarrådssekreterare och politiskt sakkunnig vid Utrikesdepartementet. Landstingsråd i Stockholm och sedan oppositionsborgarråd i Stockholm 1994-2000. Efter den politiska karriären har Olivia Wigzell bland annat arbetat på Vårdförbundet, Ansvarskommittén och Socialstyrelsen. Generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering innan hon den 1 oktober 2015 utsågs till generaldirektör för Socialstyrelsen. Representant i Världshälsoorganisationens styrelse 2015-2018. Ordförande i OECD:s hälsokommitté (HEA). Ledamot i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps insynsråd. Född 1964.

Mobil: 070 162 37 30
E-post: This is an email address

Rektor

Johan Schnürer
Johan SchnürerProfessor Johan Schnürer är rektor för Örebro universitet sedan 1 juli 2016. Han var vicerektor för samverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala 2010 - 2016 och dessförinnan prefekt för Institutionen för mikrobiologi, SLU 1996-2010. Johan Schnürer har en grundexamen i naturvetenskap från Uppsala universitet. Han disputerade vid SLU år 1985 på en avhandling inom markmikrobiologi. Han blev docent 1988 och är sedan år 2000 professor i mikrobiologi vid SLU. Johan Schnürers forskning har handlat om livsmedelsburna mikrosvampar. Han har handlett dussinet doktorander, publicerat 114 vetenskapliga artiklar och har flera patent. Född 1957. 
Läs mer Johan Schnürers forskning

Företrädare för allmänna intressen

(Mandatperiod 2017-05-01 – 2020-04-30)

Hans Enocson, f d Vd och koncernchef, GE Nordic Region
Ekonom med utbildning vid Stockholms universitet, samt en PED från IMD Business School i Schweiz. Hans Enocson har mer än 30 års industriell erfarenhet, och har bland annat arbetat i Frankrike och USA. Under tio år arbetade han för LKB / Pharmacia, som i dag ingår i GE:s verksamhet i Uppsala. Han var i slutet av 1990-talet ansvarig för GE Information Services i Norden. Han har suttit i flera olika styrelsen, både inom GE och Uppsala Innovation center, samt haft olika rådgivande roller inom Uppsala universitet och Stockholm Resilience Center. Under flera år arbetade han som managementkonsult i eget bolag med uppdrag för olika internationella bolag. Vd för GE:s verksamhet i de nordiska länderna 2007-2017. Född 1950.
Foto: Sten Jansin

Görgen Johansson, Senior Vice President och chef för affärsområde Dynamics inom Saab AB
Civilekonom med finansiell och industriell kompetens från olika företag. Utbildad vid Växjö universitet. Har varit verksam inom försvarsindustrin i över 20 år och har haft en lång karriär inom försvars- och säkerhetsföretaget Saab, bland annat som Group Controller och tillförordnad finansdirektör. Tillträdde 1 januari 2013 som chef för Saabs affärsområde Dynamics. Ingår i Saabs koncernledning. Är även styrelsemedlem i bolaget Wambient AB. Född 1964.
Foto: Peter Karlsson

Eva Malmström Jonsson, professor KTH
Eva Malmström Jonsson är sedan 2005 professor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH i Stockholm. Hennes forskning handlar om polymerer och ytmaterial hos bland annat biobränsle. Hon är också prorektor vid KTH. Hon har tidigare utbildat sig på KTH inom kemi och polymerteknologi. Född 1966.

Foto: Jann Lipka

Mats Lindgren, grundare och vd, Kairos Future
Forskare och konsult inom lednings- och strategifrågor och framtidsfrågor. Har en doktorsgrad i Business Administration från Henley Management College/Brunel University i England och mastersexamina i teknisk fysik från KTH och Human Services från USA. Doktorsavhandlingen handlade om strategirelaterade framgångsfaktorer i turbulenta affärsmiljöer och baserades på en internationell undersökning. Född 1959.

Andreas Svahn, ordförande i regionstyrelsen Örebro län
Andreas Svahn är regionråd samt regionstyrelsens ordförande i Örebro län. Han har tidigare varit ledamot i landstingsfullmäktige. Han har varit ordförande för kommunstyrelsen i Hallsberg mellan februari 2013 och lämnade posten första februari 2017. Han har även varit ordförande i fastighetsbolaget Länsgården. Född 1973.

Louise Ungerth, egen företagare
Louise Ungerth är utbildad Lantmästare, SLU Alnarp. Louise har arbetat på LRF mellan 1981 - 1996, därefter på Konsumentföreningen Stockholms, KfS, som ansvarig för opinionsbildning och enheten Konsument & Miljö. Louise Ungerth var styrelseledamot i SLU 2007 – 2010 och har medverkat i en rad forskningssammanhang som Mistra Future Fashion, Mat 21 och Framtidens lantbruk vid SLU. Exempel på andra uppdrag är ledamot av Konsumentverkets insynsråd, Livsmedelsverkets konsumentpanel och Livsmedelsverkets arbetsgrupp för Säkerhet och Beredskap i livsmedelskedjan. Louise är ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Den 1 juni 2017 slutade Louise Ungerth sin tjänst vid KfS och övergick till eget företag. Född 1952.
Foto: Anders Lindh

Cecilia Wikström, EU-parlamentariker
Cecilia Wikström är sedan 2009 EU-parlamentariker för Liberalerna. Hon har en teologie kandidatexamen från Uppsala universitet och har varit präst i Svenska kyrkan sedan 1994. År 2002 valdes Cecilia Wikström in i riksdagen för Uppsala län. Under sin tid i riksdagen var hon bland annat vice ordförande och ledamot av kulturutskottet och suppleant av utrikesutskottet. Född 1965.

Foto: Per Johansson, Procard AB

Företrädare för verksamheten

Hans Hasselbladh

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Hans Hasselbladh

E-post:

Telefon: 019 303121

Rum: N3045

Hans Hasselbladh

Jan Mustell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Jan Mustell

E-post:

Telefon: 019 303935

Rum: G2110

Jan Mustell

Malin Prenkert

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Malin Prenkert

E-post:

Telefon: 019 303280

Rum: P1315

Malin Prenkert

Företrädare för studerande

Mandatperiod 2018-07-01 - 2019-06-30

Ordförande för Örebro studentkår

Lasse Lund
Ordförande för Örebro studentkår och företräder samtliga studenter och doktorander på Örebro universitet. 

E-post: This is an email address

Caroline Kardeby

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper

Fackliga representanter

  • Jens Ekengren, Saco-S
  • Odd Johansson, SEKO
  • Martin Larsson, OFR/S

Övriga

Anna-Karin Andershed

Tjänstetitel: Professor Organisation: Universitetsledning

Profilsida: Anna-Karin Andershed

E-post:

Telefon: 019 303896

Rum: E3111

Anna-Karin Andershed

Louise Pålsson

Tjänstetitel: Universitetsdirektör Organisation: Universitetsledning

Profilsida: Louise Pålsson

E-post:

Telefon: 019 303024

Rum: E3124

Louise Pålsson

Sara Pätsi

Tjänstetitel: Internrevisorchef Organisation: Universitetsledning

Profilsida: Sara Pätsi

E-post:

Telefon: 019 303979

Rum: E3277

Sara Pätsi

Universitetsstyrelsens sekreterare

Carolina Wittenfelt

Tjänstetitel: Ledningsinformatör Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Carolina Wittenfelt

E-post:

Telefon: 019 303267

Rum: E3122

Carolina Wittenfelt