This page in English

Doktorandprogram inom humaniora och socialvetenskap

Bild från promoveringsceremonin för bland annat nya doktorer

Välkommen till det gemensamma doktorandprogrammet inom humaniora och socialvetenskap! HS-fakultetens doktorandprogram erbjuder kurser och andra aktiviteter till doktorander inom de 12 forskarutbildningsämnen som finns vid fakultetens tre institutioner.

Syftet med doktorandprogrammet är att doktorander ska få tillgång till en bred forsknings- och utbildningsmiljö, som ett komplement till den egna ämnesmiljön. Doktorandprogrammet ska främja doktorandernas nätverk och erbjuda en social och akademisk gemenskap där intellektuellt utbyte kan ske över ämnesgränser.

Doktorandprogrammet leds och samordnas av vicedekan för forskning och utbildning på forskarnivå. Vicedekan har stöd i arbetet av Kommittén för forskning och utbildning på forskarnivå (KFF). 

Doktorandprogrammets innehåll

  • Gemensam doktorandantagning en gång per år i september.
  • Ett utbud av kurser som fokuserar på generella färdigheter
  • Regelbundna seminarier/internat

Kurser

Följande kurser ingår i det fakultetsgemensamma doktorandprogrammet. Kurserna ges var tredje termin. Samtliga kurser ges på engelska.

Kurserna kan kombineras med tilläggsmoduler där mer ämnesspecifika kunskaper tränas (utbudet är under uppbyggnad). Se även universitetets sida för forskarutbildningskurser.

Kontaktinformation

Har du frågor om doktorandprogrammet eller om utbildning på forskarnivå generellt inom fakulteten? Kontakta vicedekan Göran Eriksson (se kontaktuppgifter nedan) eller utredare vid Fakultetskansliet via e-postadressen uk-forskning@oru.se.

Kommittén för forskning och utbildning på forskarnivå (länk till Inforum)

Vicedekan för forskning och utbildning på forskarnivå

Göran Eriksson

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Göran Eriksson

E-post: Z29yYW4uZXJpa3Nzb247b3J1LnNl

Telefon: 019 303815

Rum: F3141

Göran Eriksson