Medarbetare vid Rättskansliet

Avdelningschef

Katarina Bååth

Befattning: Avdelningschef Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Katarina Bååth

E-post:

Telefon: 019 302116

Rum: E3202

Katarina Bååth

Medarbetare vid Rättskansliet

Dorota Antonson

Befattning: Utredare Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Dorota Antonson

E-post:

Telefon: 019 303750

Rum: E3269

Dorota Antonson

Maria Arnborg

Befattning: Administrativ samordnare Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Maria Arnborg

E-post:

Telefon: 019 302415

Rum: E3210

Maria Arnborg

Julia Arnér

Befattning: Arkivarie Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Julia Arnér

E-post:

Telefon: 019 302115

Rum: E3261

Julia Arnér

Katarina Bååth

Befattning: Avdelningschef Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Katarina Bååth

E-post:

Telefon: 019 302116

Rum: E3202

Katarina Bååth

Kamilla Gelemark

Befattning: Registrator Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Kamilla Gelemark

E-post:

Telefon: 019 302423

Rum: E3224

Joakim Hagman

Befattning: Registrator, Utredare Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Joakim Hagman

E-post:

Telefon: 019 302210

Rum: E3271

Emilie Holst

Befattning: Administrativ samordnare Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Emilie Holst

E-post:

Telefon: 019 303304

Rum: E3263

Emilie Holst

Marie Kåsner

Befattning: Registrator Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Marie Kåsner

E-post:

Telefon: 019 302109

Rum: E3228

Erik Larsson

Befattning: Arkivarie Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Erik Larsson

E-post:

Telefon: 019 303051

Rum: E3259

Erik Larsson

Lisa Linderoth

Befattning: Jurist Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Lisa Linderoth

E-post:

Telefon: 019 303005

Rum: E3273

Lisa Linderoth

Lena Molnar

Befattning: Jurist Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Lena Molnar

E-post:

Telefon: 019 303837

Rum: E3265

Lena Molnar

Anders Tjernström

Befattning: Jurist Organisation: Rättskansliet

Profilsida: Anders Tjernström

E-post:

Telefon: 019 303025

Rum: E3271