This page in English

Forskningsprojekt

Psykometriska egenskaper hos två bedömningsinstrument för barn med hemiplegisk cerebral pares - Childrens Hand-use Experience Questionnaire och Pediatric Evaluation of Disability Inventory

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

Ahmed Amers doktorsavhandling.

Det övergripande syftet var att undersöka validitet för två bedömningsinstrument som kan användas för barn med hemiplegisk cerebral pares - CHEQ och PEDI-UG. De specifika forskningsfrågorna som undersöktes för varje instrument är: 

  • Mäter frågorna under varje skala endast en dimension (testets endimensionalitet)?
  • Fungerar svarsskalorna på ett förväntat sätt (svarskategoriernas funktion)?
  • Ger upprepade mätningar stabila svar (test-retest reliabilitet)?
  • Hur stor är den minsta skillnaden mellan två mättillfällen som speglar en verklig förändring (Smallest Detectable Difference)? 

Samarbetspartners

  • Ann-Christin Eliasson, Karolinska Institutet, Stockholm