This page in English

Forskningsprojekt

Bedömning av förmågan att styra en myoelektrisk protes - Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

ACMC är ett observationsbaserat test som mäter en persons förmåga att styra sin myoelektriska protes vid utförande av vardagliga aktiviteter. Testet utgörs av 32 punkter som skattas på en 4-gradig skala av en tränad bedömare. Tidigare studier har visat på testets validitet och reliabilitet. Projektet syftar till att pröva ytterligare psykometriska egenskaper hos ACMC samt att  vidareutveckla och testa ACMC i andra språkversioner och vid användning av andra typer av proteser.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Norrbacka Eugeniastiftelsen

Samarbetspartners