This page in English

Forskningsprojekt

Kan handledsrörelser minska kompensatoriska rörelser hos armprotesanvändare

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Helen Lindner

Forskningsämne

Syftet med projektet var att undersöka huruvida användning av handledsrörelser minskar kompensatoriska rörelser hos protesanvändare.

Personer som använder konventionell handprotes får ofta muskelsmärta och/eller ledsmärta på grund av de kompensatoriska rörelser de behöver utföra när de griper föremål som är svåra att komma åt på grund av, till exempel, föremålens position. För att minska kompensatoriska rörelser kan en lösning vara att utrusta protesanvändare med en handled som kan positioneras i olika lägen. Kompensatoriska rörelser är ett känt problem hos armprotesanvändare och kunskapen som genereras från detta projekt kan öka vår förståelse av hur tekniska hjälpmedel kan minska rörelser som leder till muskelsmärta.

Data kommer att baseras på 180 videofilmer som samlats in från 60 protesanvändare. I videofilmerna visas hur protesanvändare använder sin protes för att gripa föremål av olika storlek och i olika lägen.

Rörelseanalys kommer att genomföras med hjälp av programmet DARTFISH 8. Programmet analyserar, t.ex., grader av kompensation och antal gånger kompensatoriska rörelser utförs i varje aktivitet.

Finansiärer

  • Norrbacka Eugeniastiftelsen

Samarbetspartners