This page in English

Forskningsprojekt

Traumatisk lemamputation och risk för depression

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Scott Montgomery

Forskningsämne

Traumatisk amputation sker ofta i arbetsför ålder och personer som är med om amputation förväntas vanligtvis fortsätta arbeta efter tillfrisknandet. Risken för depression har föreslagits vara högre för individer som genomgått amputation, men det har inte funnits tillräckligt med studier på detta. Vi undersökte också socioekonomiska, demografiska och utvecklingsmässiga egenskaper före amputation ändrar risken för depression och om potentiella skadliga förändringar i socioekonomiska omständigheter efter amputation påverkar risken för depression.