Socialt arbete

Foto på en person som läser en tidning.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser socialt arbete. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar socialt arbete.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom socialt arbete samlat.

Biblioteket rekommenderar

Fler användbara databaser

Söker du svenskt material?

I tidskriften Socionomens forskningssupplement och Socialvetenskaplig tidskrift publiceras forskningsartiklar på svenska. Tidskriften Äldre i centrum innehåller information om aktuell äldreforskning.

Prova även att söka i SwePub eller Artikelsök.

Är tidskriften granskad?

I Ulrichsweb kan du bland annat se om en tidskrift är vetenskapligt granskad.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

Litteratur inom socialt arbete finns på hyllorna 360-362 i huvudbiblioteket. Tryckt litteratur inom socialt arbete inköpt innan 2011 finns främst på avdelningen Ohf på plan två i huvudbiblioteket.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • EBSCO eBook Collection
  Blandade ämnen, med fokus på samhällsvetenskaperna.
 • JSTOR
  Cirka 55 000 e-böcker i en mängd olika ämnen, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Ordböcker och uppslagsverk

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela NE i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet. Innehåller SBU:s ordlista.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.

Referenslitteratur

Rättsdatabaser

 • JUNO (tidigare Zeteo och Karnov)
  Innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter. Viss lagstiftning finns med fördjupade kommentarer, domstolspraxis, författningar, förarbeten, myndighetspraxis, kommentarerna Nya sociallagarna i fulltext. Ingen tillgång till tingsrättsdomar!
 • InfoTorg Juridik (Rättsbanken)
  Författningar, rättspraxis inklusive tingsrättsdomar från 2012–, förarbeten

Författningssamlingar

Mer offentligt material

Publikationer från riksdagen, regeringen, myndigheter och kommuner brukar kallas för offentligt tryck eller offentligt material. Vägledning i hur du hittar i materialet från riksdagen och regeringen hittar du i ämnesguiden för offentligt material.

Fritt på nätet

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för socialt arbete:

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post: cGVkZXIuYmVyZ2Vud2FsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall