Våra olika utbytesprogram

Örebro universitet deltar i ett antal internationella utbytesprogram där du ofta har möjlighet att bli tilldelad ett stipendium. Här kan du läsa mer om dina olika möjligheter att plugga utomlands.

Tjej vid sin cykel på hösten

Erasmus+

Som student vid Örebro universitet kan du söka utbytesstudier inom Europa och bli beviljad ett stipendium.

En man blickar ut över bergen

Nordplus & Nordlys

Som student vid Örebro universitet kan du studera vid 26 olika universitet i Norden med stipendium.

Ett par äter nudlar i Asien

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett program för studier i låg- och medelinkomstländer.

Man på bro i HongKong

Bilaterala avtal

Utbytesavtal med partneruniversitet utanför Europa kallas för bilaterala avtal.