This page in English

Datorsalar

Beroende på vilken institution och utbildning datorsalen används till, varierar utrustningen och programvaran. Det är institutionerna som äger utrustningen i datorsalarna och bestämmer vilken programvara som ska finnas där.

Åtkomst till datorsalar är beroende av vilken institution du är inskriven vid. Giltigt låskort krävs för att komma in i datorsalarna, även under dagtid.

Som student loggar du in på datorerna med ditt ORU-konto. Vid problem med inloggning, kontakta Infocenter i Långhuset.

För undervisande personal krävs ett särskilt konto för att kunna arbeta i datorsalarna. Kontakta IT-support i god tid om du behöver ett konto.

Handelshögskolan
PC: L114

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
PC: F122, F126
Mac: F113, F117, F120

Institutionen för hälsovetenskaper
PC: P235, P237, G119

Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap
PC: L149, L151, L155, Psykologmottagningen i Långhuset

Institutionen för medicinska vetenskaper
PC: C4302

Institutionen för naturvetenskap och teknik
PC: T004, T006, T114, T117, T120, T122, T124, T201, T203, T221

Musikhögskolan
Mac: M302, M303

Restaurang och hotellhögskolan
PC: K113

Universitetsbiblioteket
PC: U1181,  publika datorerna

Programinformation

SPSS finns i C3407, F126, L114, L149, L151, L155, G119, P235 och P237