Uppgift-hemtentamen


Tänk på!
Du ska inom ramen för tentamenstiden:

  • Spara och namnge dina dokument, enligt lärarens instruktioner
  • Eventuellt mejla dina dokument till Ouriginal (se uppgiftsinstruktionerna)
  • Ladda upp dokumentet till Bb Learn och av eventuellt skriva in det diarienummer du fått från Ouriginal

OBS! Du har i de flesta fall, endast ett försök. Det är därför viktigt att du kontrollerar att du laddat upp rätt dokument innan du skickar in din uppgift.

Instruktioner - Uppgift

Lämna in uppgift/ hemtentamen

Ta del av resultat och återkoppling