Juristprogrammet

Observera att alla dina obligatoriska kurser måste finnas inom ramen för din platsgaranti (270 hp).

Inför termin 3

Kurs Vecka Anm.kod
Ekonomisk rätt, 30 hp 36-2 ORU-H3373

Inför termin 5

Rättsstaten, 45 hp som började termin 4 pågår även vecka 36-45. Du kan inte söka kursen, utan kommer att få information via mejl om fortsättningsregistrering.

Kurs Vecka Anm.kod
Europa och världen, 30 hp 46-12 ORU-H3375

Inför avancerad nivå

Nedanstående är kurser är på avancerad nivå samt inom ramen för Juristprogrammet med tillhörande betygsskala. För att erhålla betyg enligt jurist-skalan måste du söka kurser via nedanstående anmälningskod. Kursen Rättshistoria och allmän rättslära är obligatorisk. Resterande 45 hp är valfria, men 15 hp måste vara inom ämnet rättsvetenskap på avancerad nivå. För fler kurser på avancerad nivå inom området rättsvetenskap, se under Rättsvetenskap på denna länk https://www.oru.se/utbildning/kurser

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp
Observera att kursen enbart ges hösttermin!
36-45 ORU-H3300
Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp
Kursen ges både höst- samt vår termin. Observera behörighetskravet för examensarbetet!
36-2 ORU-H3374
Valbara kurser Vecka Anm.kod
EU-rätt och medlemsstaternas grundlagar, avancerad nivå, 15 hp 36-45 ORU-H3301
Asyl- och flyktingrätt, avancerad nivå, 15 hp (halvfart) 36-2 ORU-H3305
Folkrätt med mänskliga rättigheter, avancerad nivå, 15 hp 46-2 ORU-H3302
Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå, 15 hp 46-2 ORU-H3303
Kommersiell avtalsrätt, avancerad nivå, 15 hp 46-2 ORU-H3304

Du kan även söka någon av kurserna nedan inom din platsgaranti. Observera att dessa kurser inte ger betyg enligt jurist-skalan.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 30 hp 36-2 ORU-H3347
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 36-45 ORU-H3348
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 46-2 ORU-H3349

Läs mer information gällande praktikkursen

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address