Juristprogrammet

Observera att alla dina obligatoriska kurser måste finnas inom ramen för din platsgaranti (270 hp).

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Privaträtt, 30 hp 4-23 ORU-V3085

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsstaten, 45 hp 4-45 ORU-V3086

Inför termin 6

Kursen Europa och världen, 30 hp som började termin 5 pågår även vecka 4-13. Du kan inte söka kursen, utan kommer att bli fortsättningsregistrerad.

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt juridiskt arbete, 15 hp 14-23 ORU-V3087

Inför avancerad nivå

Nedanstående kurser är på avancerad nivå samt inom ramen för Juristprogrammet med tillhörande betygsskala. För att erhålla betyg enligt jurist-skalan måste du söka kurser via nedanstående anmälningskod. Kursen Rättshistoria och allmän rättslära är obligatorisk. Resterande 45 hp är valfria, men 15 hp måste vara inom ämnet rättsvetenskap på avancerad nivå.

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp
Kursen ges både höst- samt vår termin. Observera behörighetskravet för examensarbetet!
4-23 ORU-V3088

Observera att Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp enbart ges höstterminer!

Valbara kurser Vecka Anm.kod
Bolagsrätt med börsrätt, avancerad nivå, 15 hp 4-13 ORU-V3019
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå, 15 hp 4-13 ORU-V3026
Europeisk processrätt, avancerad nivå, 15 hp 4-13 ORU-V3031
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå, 15 hp 4-13 ORU-V3033
Arbetsrätt, avancerad nivå, 15 hp 4-13 ORU-V3017
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 hp (halvfart) 4-23 ORU-V3022
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, 15 hp 14-23 ORU-V3027

Läs mer om våra avancerade kurser här

Du kan även söka någon av kurserna nedan inom din platsgaranti. Observera att dessa kurser inte ger betyg enligt jurist-skalan.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 30 hp 4-23 ORU-V3082
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 4-13 ORU-V3083
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 14-23 ORU-V3084

Läs mer information gällande praktikkursen

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på antagning.se, men som fristående kurs istället för som kurs inom program.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address