Juristprogrammet

Observera att alla dina obligatoriska kurser måste finnas inom ramen för din platsgaranti (270 hp).

Inför termin 2

Kurs Vecka Anm.kod
Privaträtt, 30 hp 3-22 ORU-V3671

Inför termin 4

Kurs Vecka Anm.kod
Rättsstaten, 45 hp 3-44 ORU-V3672

Inför termin 6

Kursen Europa och världen, 30 hp som började termin 5 pågår även vecka 3-12. Du kan inte söka kursen, utan kommer att bli fortsättningsregistrerad.

Kurs Vecka Anm.kod
Självständigt juridiskt arbete, 15 hp 13-22 ORU-V3673

Inför avancerad nivå termin 7, 8 och 9

Nedanstående kurser är på avancerad nivå samt inom ramen för Juristprogrammet med tillhörande betygsskala. För att erhålla betyg enligt jurist-skalan måste du söka kurser via nedanstående anmälningskoder. Kursen Rättshistoria och allmän rättslära samt Examensarbete inom juristprogrammet är obligatoriska. Resterande 45 hp är valfria, men 15 hp måste vara inom ämnet rättsvetenskap på avancerad nivå.

Obligatoriska kurser Vecka Anm.kod
Examensarbete inom juristprogrammet, avancerad nivå, 30 hp
Kursen ges både höst- och vårtermin. Observera behörighetskravet för examensarbetet!
3-22 ORU-V3674

Observera att Rättshistoria och allmän rättslära, avancerad nivå, 15 hp enbart ges höstterminer!

Valbara kurser Vecka Anm.kod
Företagsbeskattning, avancerad nivå, 15 hp 3-12 ORU-V3603
Påföljdsbestämning i straffrätt, avancerad nivå, 15 hp 3-12 ORU-V3604
Digitalisering, ny teknologi, AI och juridik, avancerad nivå, 15 hp 3-12 ORU-V3608
Internationell humanitär rätt, 15 hp 3-12 ORU-V3609
Arbetsrätt, avancerad nivå, 15 hp 3-12 ORU-V3600
Internationell straffrätt, avancerad nivå, 15 hp (halvfart) 3-22 ORU-V3607
Mervärdesskatterätt, avancerad nivå, 15 hp 13-22 ORU-V3601
Immaterialrätt med EU-rättslig inriktning, avancerad nivå, 15 hp 13-22 ORU-V3605
Barn i rättsprocessen, avancerad nivå, 15 hp 13-22 ORU-V3602

Läs mer om våra avancerade kurser här

Du kan även söka någon av kurserna nedan inom din platsgaranti. Observera att dessa kurser inte ger betyg enligt juristskalan.

Kurs Vecka Anm.kod
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 30 hp 3-22 ORU-V3675
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 3-12 ORU-V3676
Praktik med juridiskt utredningsarbete, 15 hp 13-22 ORU-V3677

Läs mer information gällande praktikkursen

Anmälan

  • Notera anmälningskoden
  • Logga in på Antagning.se
  • Hitta kurs i "Utbildningskatalogen"
  • Anmäl dig till rätt kurs
  • Du med fullt aliasskydd söker inte här, läs mer på Antagning.se

Platsgaranti till 30 hp per termin

Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.

Är du behörig?

Har du frågor?

This is an email address