Kontakta oss om säkerhet

Här hittar du uppgifter till oss som arbetar med säkerhet. Säkerhetschefen är normalt nåbar dygnet runt via mobiltelefon.

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till Securitas kundcenter 010-470 57 58. Exempel på akuta ärenden är t.ex. läckor eller problem med larm. Om du blir utelåst eller känner dig otrygg så kan du kontakta Securitas kundcenter. Vid frågor rörande Securitas avtal med Örebro universitet hänvisa till universitetets kontaktperson.

Vid icke akuta ärenden gör en felanmälan till This is an email address.

Kontakta säkerhetsenheten

Erik Nilsson

Tjänstetitel: Säkerhetschef Organisation: Campusavdelningen

Profilsida: Erik Nilsson

E-post:

Telefon: 019 303448, 0722 403850

Rum: A2108

Erik Nilsson

Jonas Olsson

Tjänstetitel: Säkerhetstekniker Organisation: Campusavdelningen

Profilsida: Jonas Olsson

E-post:

Telefon: 019 302020

Rum: A2110

Jonas Olsson

Om säkerhetsarbetet vid Örebro universitet

Säkerhetsarbetet vid universitetet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för alla studenter, anställda och andra som vistas i våra lokaler. Då du vistas på Örebro universitet finns det några saker som rör säkerhet och trygghet som är viktigt att känna till.

Ansvaret för säkerheten vid universitetet följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Rektor är naturligtvis ytterst ansvarig för säkerheten vid universitetet i stort medan prefekten har ett övergripande ansvar för de studenter som studerar på respektive institution. Prefekten har arbetsmiljöansvar för dig som student.

Oönskade händelser såsom brand, inbrott stölder, våld och hot mm går oftast att förebygga. Riskmedvetande bland studenter och personal är därför nyckeln till en trygg och säker universitetsmiljö. Om du upptäcker något som kan påverka säkerheten vid universitetet ska du omedelbart rapportera detta till din institution till exempel kursansvarig, studievägledare eller till studerandeskyddsombudet. Du kan också vända dig till studentkåren eller till säkerhetschefen.