Ansökan om tillgodoräknande

Om du önskar en prövning om tillgodoräknande av tidigare utbildning och/eller yrkesverksamhet ska du ansöka om detta. Till din ansökan ska du bifoga vidimerade kopior som styrker den tidigare utbildningen och/eller yrkesverksamheten. Som sökande ansvarar du för att ansökan är fullständig.

För att ansöka om tillgodoräknande, kontakta studievägledningen för din utbildning. Studievägledaren hjälper dig att reda ut hur ett eventuellt beslut om tillgodoräknande kan påverka dina fortsatta studier, tillhandahåller ansökningsblankett och hjälper dig också att fylla i blanketten.

Är du doktorand och vill ansöka om tillgodoräknande inom utbildning på forskarnivå, kontakta utbildnings- och forskningsadministratören vid din institution.

Observera att för att kunna ansöka om tillgodoräknande måste du vara student/doktorand. Om du aldrig har varit antagen och registrerad vid Örebro universitet hör du alltså till dem som inte kan ansöka om tillgodoräknande. Undantaget gäller dig som har gått igenom viss uppdragsutbildning. Du kan ansöka om tillgodoräknande av uppdragsutbildning som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, utan att vara student.

Om du får avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan beslutet överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

I dokumentet här nedanför kan du läsa samlad information om regler för tillgodoräknande.