Salstentamen

En salstentamen är ett prov som skrivs i en tentamenssal på campus. 

Det finns två typer av salstentamen, digital och skriftlig. En digital salstentamen skrivs på dator och analog skrivs med papper och penna. VIlken typ av salstentamen du ska skriva framgår i ditt schema.

Nedan följer lite praktisk information om salstentamen

Anmälan är obligatorisk till alla tentamen vid Örebro universitet.

Anmälan stänger 7 dagar före tentamen ska gå och öppnar ca 25 dagar innan. Du anmäler dig till din tentamen i Studenttjänster/Ladok student. Om du inte har ett ORU-konto kontaktar du din institution för att anmäla dig. Hitta din institution här

Alla tentamina vid Örebro universitet är anonyma. Det är för att rättningsprocessen ska vara rättvis och opartisk.

Om du ska skriva en skriftlig salstentamen kommer du få en anonymkod när du anmäler dig. När du sen ska skriva din tentamen kommer du fåt ett försättsblad med in anonymkod.

Om du ska skriva en digital salstentamen sker anonymiseringen i WISEflow och du behöver därför ingen anonymkod.

  • Var på plats i skrivsalen senast 30 minuter innan din tentamen börjar.
  • För att få skriva din tentamen krävs att du har anmält dig i Studenttjänster och att du har giltigt legitimation med dig till skrivsalen. 
  • Titta alltid i ditt schema i vilken lokal du ska skriva din tentamen. Ändring av sal kan förekomma så ta för vana att titta i schema dagen innan du ska skriva din tentamen.
  • Ha koll på din kurskod så att du vet vilken tentamen du ska skriva.
  • När du har skrivit klart och lämnat i din tentamen får du endast ta med dig ditt tentamenskvitto hem. På digital salstentamen skickas ett kvitto till din e-post.
  • Du får ha med dig mat och dryck till skrivsalen, men tänk på att inte ta med nötter. Visa även hänsyn, ta inte med mat som t.ex. luktar starkt eller prasslar mycket. 
  • Din telefon måste vara avstängd under tentamen och du får inte ha klocka/armbandsur på dig när du skriver. 
  • När du skriver en digital salstentamen får du inte ha något kopplat till datorns USB-port. 

Din lärare har 15 arbetsdagar på sig att rätta din tentamen. När den är rättad kan du se ditt resultat i Studenttjänster – Ladok student.

Om du skrivit en digital salstentamen kommer du därefter kunna se din tentamen med eventuella kommentarer i WISEflow.

Om du skrivit en skriftlig salstentamen skannas din rättade salstentamen två dagar efter du fått ditt betyg, och du kan då se den i Studenttjänster. Den inskannade tentamen är ditt original. Kontakta Studentcentrum om du har problem med att se din inskannade tentamen. Pappersversionen av din salstentamen kasseras en månad efter att den har skannats. Om du vill hämta ut din papperstentamen innan den kasseras kan du skicka ett mejl till Studentcentrum och begära ut den. Inkludera information om vilken tentamen det gäller så blir du kontaktad när din tentamen finns att hämta i Studentcentrums informationsdisk. Ta med legitimation.

Digital salstentamen

Om du ska skriva en digital salstentamen i WISEflow måste du ha koll på vilka förberedelser du måste göra innan tentan. Här kan du läsa mer om detta: