Examensarbeten och uppsatser

Vi kan trycka ditt examensarbete eller uppsats i bokform.

Om du vill trycka ditt examensarbeten och uppsats som bok skickar/lämnar du till oss som en tryckfärdig pdf-fil, via e-post This is an email address eller USB-minne. Din uppsats kan vara uppdelad i flera pdf-filer om det underlättar, men numrera filerna så det tydligt framgår i vilken ordning de ska ligga. Kan du inte göra PDF-fil av ditt Word-dokument kan du göra det på Repro.

Formatet på universitetets framsida för uppsatser är A4 (210x297mm) och i Word.
Kan hämtas här: ORU_FramsidaStudentuppsatsmall.doc

Bindning kan ske genom limbindning
Bild av en limbunden uppsatseller lim-mapp.
Bild av uppsatser som är lim-mappade

 

 

 

 

 

 

 

Limbindning har normalt ca 4 dagars leveranstid medan lim-mapp har endast 2 dagar.