Lärarutbildning vid Örebro universitet

Knäck den akademiska pluggkoden

Att knäcka den akademiska pluggkoden är något många nya studenter känner oro för. Många tänker, kommer jag att fixa det här? Prova dig fram. Tänk efter vad som passar dig och fråga andra hur de gör, men kom ihåg att du måste hitta ditt sätt. 


Åsa Arvidsson, kontaktbibliotekarie för lärarprogrammen berättar om biblioteket och alla dess resurser och vad hon som kontaktabibliotekarie kan hjälpa dig med. 

Biblioteket

Bibliotek kanske kan liknas vid labyrintliknande skattkistor. Om du vill maxa ditt plugg, lär känna bibliotekets alla funktioner och kolla särskilt in särskilda sektioner som matchar dina intressen. Skänk det lite tid och du har mångfalt igen det. 


 

Studieteknik

Många nya studenter känner press och stress över hur de ska ta sig an kurslitteraturen. Din seminarieledare kommer att guida dig men redan här ger vi dig några tips.

  • Skaffa dig en förförståelse. Börja med att läsa igenom innehållsförteckningen. Läs baksidan (oftast en sammanfattning). Bläddra igenom boken och läs lite här och där.
  • Googla på boken, läs vad som sägs om den och om författaren/-na.
  • Gå igenom anteckningar från föreläsningar eller seminarier som tillhör läsningen eller temat.
  • När du väl läser, anteckna gärna. Prova dig fram även här vad som passar dig bäst. Våga sen fråga om det är något som är oklart. Fråga dina kursare och provtänk själv. Skriv ner reflektioner eller saker att kolla upp.
  • Läs tillsammans! Kanske vill du hellre läsa tillsammans med någon eller några. Djupläs olika kapitel och återberätta för varandra. 

Studenter oroar sig också för hur de ska koppla ihop det det lästa och hörda (från litteraturen, föreläsningar och seminarier) med  egna erfarenheter och reflektioner. Det är så klart svårt men du kommer successivt att guidas in i det akademiska skrivandet. Är du redan ännu mer nyfiken, får du här några tips.


 

Bra platser på Campus

Du har inte bara en ny utbildning att hålla koll på, utan du ska även lära dig att hitta på Örebro Universitet. Sök bra pluggplatser och kolla även in konsten på campusområden, den kan inspirera.

  • Lärarrummet är en viktig plats för lärarstudenter, en mötesplats där man kan bara vara, sitta och plugga eller komma för att träffa andra lärarstudenter. Vi vill att du ska känna dig hemma här så gå dit på en gång och känn känslan.
  • På Lärarutbildningens kansli (plan 2 i Forumhuset) hittar du t ex programstudievägledare, VFU-samordnare och VFU-handläggare.
  • respektive institution finns studievägledaer och utbildningsadministratörer som kan hjälpa till på kursnivå. 
  • Hitta dit du ska! Enklaste sättet att hitta den lokal du ska ha föreläsning i är att använda dig av Mazemap. Mazemap är en interaktiv karta som hjälper dig att hitta rätt på campus. Ska du ha seminarium i F133 t.ex. skriver du salsnamnet och vips får du reda på vart du ska gå. 

 

På grund av smittorisken av Corona är grupprummen stängda och inte bokningsbara för studenterna just nu.