Högskoleingenjör, Datateknik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du vara med och skapa dagens högproduktiva industrisamhälle? Genom att lära dig utveckla intelligenta och pålitliga programvaror i en bransch där tekniken ständigt förändras, kan du vara en del av detta. Enbart fantasin sätter gränserna för vilka tekniska lösningar som behövs i framtiden och som högskoleingenjör i datateknik kommer du att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

En person med VR-glasögon och en bildskärm i bakgrunden.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Programmet Högskoleingenjör, Datateknik ger dig en bred utbildning och grund att stå på i en föränderlig bransch. Dataingenjörer behövs inom alla sektorer på arbetsmarknaden – inom vård och omsorg, skola, industri, hemmiljö med mera. Förutsättningarna för arbete efter avslutad utbildning är mycket goda. Lärarna som undervisar på Högskoleingenjör, Datateknik har en gedigen bakgrund som såväl yrkesverksamma som forskare inom datavetenskap. Örebro universitet bedriver mycket forskning inom robotik och artificiell intelligens vilket du kommer märka när du möter flera av lärarna under utbildningen.

I programmet Högskoleingenjör, Datateknik läser du grundläggande kurser i programmering, datorns hårdvara och uppbyggnad, databaser, nätverk och matematik. Du får under utbildningen även med dig kunskap om programvaruutveckling, artificiell intelligens (AI), realtidssystem, distribuerade system samt maskininlärning (ML). Du kommer lära dig behärska flera olika programmeringsspråk. Du kommer också att ha möjlighet att välja valbara kurser i visualiseringsteknik, programmeringsparadigm, cybersäkerhet och robotik. I många av kurserna ingår praktiska övningar och projekt. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ofta görs hos ett företag.

Efter avslutad utbildning har du kunskap och kompetens som tillför värde till organisationer, industrier och samhälle. Du kommer också att ha nödvändiga förkunskaper för att fortsätta din utbildning på masternivå (till exampel, Mastersprogram i Intelligent Robotik och Automation på Örebro Universitet).

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Datateknik, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers heltidsstudier. Studenten läser normalt två kurser parallellt – fyra kurser per termin. Utbildningen bygger i huvudsak på kurser inom huvudområdet datateknik men även kurser i matematik och elektroteknik ingår. Detta för att skapa förutsättningar för en analytisk behandling av datatekniska frågor, och för att förstå kopplingarna mellan program- och maskinvara. Slutligen finns kurser som sätter in tekniken i ett företags- och samhällssammanhang.

Termin 1 och termin 2 är helt dedikerade till att bygga en solid grund inom matematik, datavetenskap, programmering, datastrukturer och algoritmer. Det första året innehåller även kurser om elektriska kretsar och teknik och samhälle.

Termin 3 och termin 4 bygger på tidigare kunskaper och tittar mer på tillämpade ämnen, såsom system- och programvarautveckling, datorkommunikation och datorteknik, samt databaser. Under dessa terminer ingår även kurser om matematisk statistik och digital elektronik. Termin 4 erbjuder den första möjligheten till valbara kurser: valet är mellan matematisk optimering och interaktion mellan människa och maskin, samt mellan mjukvarukvalitet och visualiseringsteknik.

Termin 5 och termin 6 fokuserar på mer avancerade kurser inom en mängd olika områden. Här finns möjligheter att göra utbildningen mer unik för dig. De valbara kurserna inkluderar artificiell intelligens (AI), realtidsprogrammering, maskininlärning (ML), distribuerade system, robotteknik, programmeringsparadigm och cybersäkerhet. Utöver dessa kurser läser du även företagsekonomi och juridik – kurser som är viktiga att ha med sig ut i arbetslivet såväl som anställd som egen företagare eller konsult.

Sista terminen avslutas med ett examensarbete, ofta genomfört på ett företag med en handledare från universitetet som stöd.

Programmet erbjuder även möjligheter till utbytesstudier under termin 5. Örebro universitet är medlem i olika utbildningsnätverk, som Erasmus, och har även bilaterala överenskommelser med universitet runt om i världen. Detta gör det möjligt att fördjupa sin utbildning inom andra ämnesområden, till exempel spel och simulering, business intelligence, geoinformatik beroende på hur kursutbudet ser ut hos lärosätet du som student åker till för din utbytestermin.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 50

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Andrey Kiselev

Anmälningskod ORU-59403

Arbetsmarknaden för högskoleingenjörer inom datateknik är mycket god och det är lätt att få jobb efter utbildningen. Många av våra studenter får sina först jobb i olika industrier som ingenjörer och utvecklare inom programvaruutveckling, spelprogrammering, plattformsutveckling samt artificiell intelligens (AI), datavetenskap och robotteknik. Många fortsätter sina karriärer som seniora utvecklare, arkitekter, techlead, och chefer eller startar sina egna techstartups.

Som dataingenjör kan du även arbeta inom offentlig förvaltning och flera andra sektorer – dataingenjörer behövs överallt och möjligheterna är nästintill oändliga.


Våra examinerade studenter arbetar hos stora regionala, nationella och internationella aktörer och företag, till exempel Saab, SCB, Transportstyrelsen, DICE, Epiroc, Spotify, King, Volvo Cars.

De specifika kompetenserna (till exempel ett specifikt programmeringsspråk) spelar mindre roll i ingenjörsutbildningen. Det är “ingenjörstänkande” som företag vill ha när de rekryterar. Du kan läsa mer om vilken lön du kan förvänta dig som nyexaminerad högskoleingenjör via Sveriges ingenjörers hemsida: https://www.sverigesingenjorer.se/lon/lonestatistik/ingangslon/

Utsikterna till arbete är goda och kommer troligen fortsätta vara det även på långt sikt. Med tanke på digitaliseringen av industrin, nya tillämpningar av Internet of Things, mobila applikationer och molntjänster och mycket mera är arbetsmarknaden i ständigt behov av dataingenjörer.

Utbildningens tekniska bas är datateknik och som i alla ingenjörsutbildningar ingår även matematik.

Under första året lär du dig att tänka som en dataingenjör, får med dig den matematiska grunden och programmeringsförmågan. Du kommer även få med dig kunskaper om elektroteknik för att förstå hur kopplingen mellan program- och maskinvara fungerar.

Andra året innehåller avancerade kurser som ger dig färdigheter i systematisk programvaruutveckling och kunskaper i spännande områden som artificiell intelligens och realtidsprogrammering.

Under tredje året kan du avrunda utbildningen med specialiserade kurser som du delvis kan välja. För att du ska bli en konkurrenskraftig ingenjör på arbetsmarknaden finns också kurser med icke-tekniska teman som entreprenörskap och juridik med i utbildningen.

En termin är indelad i två läsperioder. Du läser normalt två kurser i taget i varje läsperiod. Kurserna tenteras under den sista veckan av perioden.

Vi kräver inte att du ska kunna programmera när du startar. Det lär du dig hos oss! Första året är programmeringsintensivt för att du ska lära dig grunderna ordentligt. Under vår Introduktionsvecka erbjuder vi lite förberedande programmering för den som vill delta men det är inget krav.

Du kommer lära dig flera olika programmeringsspråk under utbildningen. I en av utbildningarnas första kurser lär du dig Python, parallellt med Matlab i matematikkursen. Under första terminen kommer du även att lära dig grundläggande C. Sedan byggs det på med kunskap i C++, C#, andra maskinära språk, mer avancerad Python, Javascript med flera. Eftersom du lär dig många olika typer av programmeringsspråk under första året, förväntar vi oss att du under det tredje året väljer programmeringsspråk själv.

Det underlättar om du tycker det är kul med matematik men du kan också komma långt med god motivation och hårt arbete om du känner dig osäker. I programmet ingår 15-30 högskolepoäng matematikkurser beroende på kursval. Matematik tillämpas också i andra kurser.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Matematik, introduktionskurs.

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att först läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Här kan du läsa mer om Tekniskt basår.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin. I civilingenjörsutbildningen har du större möjlighet att fördjupa kunskaperna, t.ex. inom programmering.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskoleingenjör är en teknisk yrkesutbildning. Systemvetenskapliga programmet är ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram. Om du vill bygga system från grunden ska du gå en teknisk utbildning. Som dataingenjör bygger du system, antingen för människor eller för maskiner. Som systemvetare implementerar du system i organisationer och företag, arbetar med användarvänlighet där användarna är människor. Som dataingenjör kan du göra båda delarna men som systemvetare lär du dig inte den tekniska grunden.

Om du är osäker på vilken av utbildningarna du ska välja – fundera på vad du vill arbeta med framöver och vilka möjligheter du vill ha.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå vid något svenskt eller utländskt lärosäte. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser upp till totalt 30 hp matematik.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Studierna för detta program börjar med Introduktionsveckan, veckan innan den riktiga terminsstarten! Då varvas matematikrepetition och programmeringsförberedande aktiviteter, med kårsektionen TekNats sociala introduktion.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Datavetenskapens grunder, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lotta Elvin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.NT@oru.se

Sara Saidakhmatova

Sara fick drömjobbet på Epiroc: ”Stora utvecklingsmöjligheter"

Sara Saidakhmatova fick flera jobberbjudanden när hon tog examen från programmet Högskoleingenjör, datateknik. Men när drömarbetsgivaren Epiroc hörde av sig tvekade hon inte.
"Jag är supernöjd med mitt yrkesval", säger hon.

Josefin Carlsson.

Josefin har alltid velat bli ingenjör

Josefin Carlsson från Örebro fastande hon för programmet Högskoleingenjör, datateknik eftersom hon tycker att programmering är spännande. "Utbildningen öppnar flera dörrar eftersom det finns många yrken och inriktningar att välja mellan", säger hon.

Samverkan

I alla våra program inom datateknik utvecklar och upprätthåller vi nära samarbeten med toppföretag inom olika branscher. Du kommer ha möjlighet att besöka utvecklingsstudior, företagsinkubatorer och fabriker. Du får lära dig hur det är att arbeta som dataingenjör i olika miljöer.

Örebro universitet har ett strategiskt samarbete med Schunk – världsledande inom robotverktyg och gripdon. Detta samarbete öppnar möjligheter för våra studenter att arbeta med toppmodern robothårdvara Våra studenter kan välja många olika ämnen för sina examensarbeten, i toppindustri eller inom forskning och vi ger alltid tillgång till bästa möjliga utrustning och mjukvara, till exempel robotar, VR-visualisering eller datorkraft.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.