Högskoleingenjör, Datateknik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2022 (anmälan stängd)

Datorteknik har gjort dagens högproduktiva industrisamhälle möjligt. Användningsområdena utvecklas hela tiden, bara fantasin sätter gränser. Det här är en treårig utbildning som fokuserar på utveckling av intelligenta och pålitliga programvaror.

En person med VR-glasögon och en bildskärm i bakgrunden.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Inom programmet Högskoleingenjör, Datateknik läser du inledningsvis grundläggande kurser i programmering, datorns hårdvara och uppbyggnad, databaser, nätverk och matematik. Senare i utbildningen kan du läsa kurser om t ex programvaruutveckling, artificiell intelligens, realtidssystem, distribuerade system samt maskininlärning. I många av kurserna ingår praktiska övningar och projekt. Det finns också kurser som sätter in tekniken i ett företags- och samhällssammanhang. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ofta görs hos ett företag.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Datateknik, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers heltidsstudier. Varje termin indelas i två perioder inom vilka studenten normalt läser två kurser parallellt. Utbildningen bygger i huvudsak på kurser inom huvudområdet datateknik där både programmering och en rad olika typer av speciella delområden gås igenom. Programmet innehåller även kurser i matematik för att skapa förutsättningar för en analytisk behandling av datatekniska frågor, och elektroteknik vilket är viktigt för att förstå kopplingarna mellan programvara och maskinvara. Slutligen finns kurser som sätter in tekniken i ett företags- och samhällssammanhang.

Utbildningen inleds med kurserna Algebra och analys för högskoleingenjörer och Datavetenskapens grunder. Under termin fem och sex kan studenten delvis välja från ett utbud av valbara kurser. Under termin fem kan studenten välja mellan Kompilatorer och interpretatorer och System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs och två av följande tre kurser: Maskininlärning, Programmering av distribuerade system eller Människa-dator-interaktion. Under termin sex kan studenten välja mellan Optimering för högskoleingenjörer eller Programvarukvalitet. Övriga kurser är obligatoriska, och studenten måste välja kurser så att 180 högskolepoäng uppnås. Programmet avslutas med ett examensarbete om 15 hp, som vanligtvis genomförs i samarbete med näringslivet eller inom ett forskningsprojekt.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Andrey Kiselev

Anmälningskod ORU-59205

Som dataingenjör kan du arbeta i programvaruföretag och inom de flesta sorters industriföretag, men även inom offentlig förvaltning, undervisning och många andra sektorer. Arbetsmarknaden för högskoleingenjörer förväntas vara god de fem närmaste åren. Du kan även studera vidare på vårt internationella magister/masterprogram i robotik och intelligenta system.

Utsikterna till arbete är goda och kommer troligen fortsätta vara det även på långt sikt. Med tanke på digitaliseringen av industrin, nya tillämpningar av Internet of Things, mobila applikationer och molntjänster och mycket mera är arbetsmarknaden i ständigt behov av dataingenjörer.

Utbildningens tekniska bas är datateknik och som i alla ingenjörsutbildningar ingår även matematik.

Under första året lär du dig att tänka som en dataingenjör, får med dig den matematiska grunden och programmeringsförmågan. Du kommer även få med dig kunskaper om elektroteknik för att förstå hur kopplingen mellan program- och maskinvara fungerar.

Andra året innehåller avancerade kurser som ger dig färdigheter i systematisk programvaruutveckling och kunskaper i spännande områden som artificiell intelligens och realtidsprogrammering.

Under tredje året kan du avrunda utbildningen med specialiserade kurser som du delvis kan välja. För att du ska bli en konkurrenskraftig ingenjör på arbetsmarknaden finns också kurser med icke-tekniska teman som entreprenörskap och juridik med i utbildningen.

En termin är indelad i två läsperioder. Du läser normalt två kurser i taget i varje läsperiod. Kurserna tenteras under den sista veckan av perioden.

Vi kräver inte att du ska kunna programmera när du startar. Det lär du dig hos oss! Första året är programmeringsintensivt för att du ska lära dig grunderna ordentligt. Under vår Introduktionsvecka erbjuder vi lite förberedande programmering för den som vill delta men det är inget krav.

Du kommer lära dig flera olika programmeringsspråk under utbildningen. I en av utbildningarnas första kurser lär du dig Python, parallellt med Matlab i matematikkursen. Under första terminen kommer du även att lära dig grundläggande C. Sedan byggs det på med kunskap i C++, C#, andra maskinära språk, mer avancerad Python, Javascript med flera. Eftersom du lär dig många olika typer av programmeringsspråk under första året, förväntar vi oss att du under det tredje året väljer programmeringsspråk själv.

Det underlättar om du tycker det är kul med matematik men du kan också komma långt med god motivation och hårt arbete om du känner dig osäker. I programmet ingår 15-30 högskolepoäng matematikkurser beroende på kursval. Matematik tillämpas också i andra kurser.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Matematik, introduktionskurs.

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att först läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Här kan du läsa mer om Tekniskt basår.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin. I civilingenjörsutbildningen har du större möjlighet att fördjupa kunskaperna, t.ex. inom programmering.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Högskoleingenjör är en teknisk yrkesutbildning. Systemvetenskapliga programmet är ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram. Om du vill bygga system från grunden ska du gå en teknisk utbildning. Som dataingenjör bygger du system, antingen för människor eller för maskiner. Som systemvetare implementerar du system i organisationer och företag, arbetar med användarvänlighet där användarna är människor. Som dataingenjör kan du göra båda delarna men som systemvetare lär du dig inte den tekniska grunden.

Om du är osäker på vilken av utbildningarna du ska välja – fundera på vad du vill arbeta med framöver och vilka möjligheter du vill ha.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå vid något svenskt eller utländskt lärosäte. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser upp till totalt 30 hp matematik.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Studierna för detta program börjar med Introduktionsveckan, veckan innan den riktiga terminsstarten! Då varvas matematikrepetition och programmeringsförberedande aktiviteter, med kårsektionen TekNats sociala introduktion.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Datavetenskapens grunder, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lotta Elvin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Sara Saidakhmatova

Sara fick drömjobbet på Epiroc: ”Stora utvecklingsmöjligheter"

Sara Saidakhmatova fick flera jobberbjudanden när hon tog examen från programmet Högskoleingenjör, datateknik. Men när drömarbetsgivaren Epiroc hörde av sig tvekade hon inte.
"Jag är supernöjd med mitt yrkesval", säger hon.

Josefin Carlsson.

Josefin har alltid velat bli ingenjör

Josefin Carlsson från Örebro fastande hon för programmet Högskoleingenjör, datateknik eftersom hon tycker att programmering är spännande. "Utbildningen öppnar flera dörrar eftersom det finns många yrken och inriktningar att välja mellan", säger hon.

Samverkan

I alla våra program inom datateknik utvecklar och upprätthåller vi nära samarbeten med toppföretag inom olika branscher. Du kommer ha möjlighet att besöka utvecklingsstudior, företagsinkubatorer och fabriker. Du får lära dig hur det är att arbeta som dataingenjör i olika miljöer.

Örebro universitet har ett strategiskt samarbete med Schunk – världsledande inom robotverktyg och gripdon. Detta samarbete öppnar möjligheter för våra studenter att arbeta med toppmodern robothårdvara Våra studenter kan välja många olika ämnen för sina examensarbeten, i toppindustri eller inom forskning och vi ger alltid tillgång till bästa möjliga utrustning och mjukvara, till exempel robotar, VR-visualisering eller datorkraft.