Högskoleingenjör, Datateknik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2022 (anmälan stängd)

Datorteknik har gjort dagens högproduktiva industrisamhälle möjligt. Användningsområdena utvecklas hela tiden, bara fantasin sätter gränser. Det här är en treårig utbildning som fokuserar på utveckling av intelligenta och pålitliga programvaror.

En person med VR-glasögon och en bildskärm i bakgrunden.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Inom programmet Högskoleingenjör, Datateknik läser du inledningsvis grundläggande kurser i programmering, datorns hårdvara och uppbyggnad, databaser, nätverk och matematik. Senare i utbildningen kan du läsa kurser om t ex programvaruutveckling, artificiell intelligens, realtidssystem, distribuerade system samt maskininlärning. I många av kurserna ingår praktiska övningar och projekt. Det finns också kurser som sätter in tekniken i ett företags- och samhällssammanhang. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ofta görs hos ett företag.

Utbildningsplan Högskoleingenjör, Datateknik, 180 hp

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket innebär sex terminers heltidsstudier. Varje termin indelas i två perioder inom vilka studenten normalt läser två kurser parallellt. Utbildningen bygger i huvudsak på kurser inom huvudområdet datateknik där både programmering och en rad olika typer av speciella delområden gås igenom. Programmet innehåller även kurser i matematik för att skapa förutsättningar för en analytisk behandling av datatekniska frågor, och elektroteknik vilket är viktigt för att förstå kopplingarna mellan programvara och maskinvara. Slutligen finns kurser som sätter in tekniken i ett företags- och samhällssammanhang.

Utbildningen inleds med kurserna Algebra och analys för högskoleingenjörer och Datavetenskapens grunder. Under termin fem och sex kan studenten delvis välja från ett utbud av valbara kurser. Under termin fem kan studenten välja mellan Kompilatorer och interpretatorer och System- och programvaruutveckling, fortsättningskurs och två av följande tre kurser: Maskininlärning, Programmering av distribuerade system eller Människa-dator-interaktion. Under termin sex kan studenten välja mellan Optimering för högskoleingenjörer eller Programvarukvalitet. Övriga kurser är obligatoriska, och studenten måste välja kurser så att 180 högskolepoäng uppnås. Programmet avslutas med ett examensarbete om 15 hp, som vanligtvis genomförs i samarbete med näringslivet eller inom ett forskningsprojekt.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c eller Matematik D.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 30

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Högskoleingenjörsexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Andrey Kiselev

Anmälningskod ORU-59205

Som dataingenjör kan du arbeta i programvaruföretag och inom de flesta sorters industriföretag, men även inom offentlig förvaltning, undervisning och många andra sektorer. Arbetsmarknaden för högskoleingenjörer förväntas vara god de fem närmaste åren. Du kan även studera vidare på vårt internationella magister/masterprogram i robotik och intelligenta system.

Utsikterna till arbete är goda och kommer troligen fortsätta vara det på långt sikt, med tanke på digitaliseringen av industrin, på nya tillämpningar av Internet of Things, mobila applikationer och molntjänster, på succéerna med data science, robotik, osv! Efter avslutad utbildning, kan du jobba i dessa områden som är relevanta för många olika arbetsgivare.

Som i alla ingenjörsutbildningar ingår matematik. Utbildningens tekniska bas är datateknik. Under första året handlar allt om att lära sig tänka som en dataingenjör och att lägga grunden i matematik och framför allt i programmeringsförmåga. Andra året innehåller avancerade kurser som ger dig färdigheter i systematisk programvaruutveckling och kunskaper i spännande områden som artificiell intelligens och realtidsprogrammering. Under tredje året kan du avrunda utbildningen med specialiserade kurser som du delvis kan välja. För att du ska bli en ”hel dataingenjör" och inte bara en "tekniknörd" finns också kurser med icke-tekniska teman som entreprenörskap och juridik.

Du läser normalt två kurser i taget under varje läsperiod, som omfattar tio veckor. Läsåret består alltså av totalt fyra läsperioder. Kurserna tenteras under den sista veckan av perioden.

Vi kräver inte att du ska kunna programmera när du startar. Du erbjuds en Programmerings-Prep som förbereder dig för kommande programmeringskurser. Första året blir "programmeringsintensivt" för att du ska lära dig grunderna ordentligt.

Du kommer lära dig flera olika programmeringsspråk under utbildningen! I en av utbildningarnas första kurser lär du dig Python, parallellt med Matlab i matematikkursen. Under första terminen kommer du även att lära dig grundläggande C. Sedan byggs det på med kunskap i C++, C#, andra maskinära språk, mer avancerad Python, Javascript m.fl. Eftersom du lär dig många olika typer av programmeringsspråk under första året, förväntar vi oss att du under det tredje året väljer programmeringsspråk själv.

Det underlättar om du tycker det är kul och är rätt hyfsad på matematik, eller har en stark motivation och kan bli det. Det är viktigt att påpeka att du kan komma långt med god motivation och arbete. I programmet ingår 15-30 högskolepoäng matematikkurser beroende på kursval. Matematik tillämpas också i andra kurser.

Inför programmet är det viktigt att du förbereder dig genom att repetera matematik. Under vår introduktionsvecka (veckan innan programmet startar) varvas moment inom framför allt gymnasiematematiken med faddrarnas introduktionsaktiviteter. Fram tills dess kan du vässa dina matematikkunskaper via www.oru.se/nt/internetmatte.

Du ska inte söka introduktionskursen utan kommer att antas till kursen per automatik om du söker programmet. Se kursplan här: Matematik, introduktionskurs.

Om du saknar behörighet till ett högskoleingenjörsprogram finns det möjlighet att först läsa en behörighetsgivande utbildning, Tekniskt basår.

Till mer information om Tekniskt basår.

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 högskolepoäng) medan det tar fem år (300 högskolepoäng) att bli civilingenjör. Civilingenjörsutbildningen har större teoretiskt djup, medan högskoleingenjörsutbildningen är mer fokuserad på tillämpning av teorin. I civilingenjörsutbildningen har du större möjlighet att fördjupa kunskaperna, t.ex. inom programmering.

Din konkurrenskraft är högre och arbetsmarknaden bredare med en civilingenjörsexamen, men din framtida position beror i lika hög grad på din egen drivkraft och prestationer. Till flera ingenjörsjobb söker arbetsgivare efter ingenjörer med högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen och det är då dina tidigare erfarenheter och vad du då åstadkommit som är avgörande snarare än vilken ingenjörsutbildning du läst. Bägge utbildningarna gör dig till en kreativ problemlösare som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Vid Örebro universitet erbjuds du som student möjlighet att studera utomlands under en del av din utbildning genom våra utbytesavtal. Läs mer om utbytesstudier.

Du har också möjlighet att genomföra ditt examensarbete under programmet sista termin hos en organisation utomlands.

För dig som vill plugga vidare är nästa steg en masterutbildning på avancerad nivå vid något svenskt eller utländskt lärosäte. Beroende på inriktning så kan en masterutbildning kräva mer fördjupade matematikkunskaper. Högskoleingenjörsprogrammen vid Örebro universitet ger dig därför möjlighet att  välja matematikkurser upp till totalt 30 hp matematik.


Efter examen är du bland annat behörig till Masterprogrammet i AI och robotik.

Terminstider för Örebro universitet hittar du på https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/terminstider/

Studierna för just detta program börjar med några dagar Programmerings-Prep då du har möjlighet att förbereda dig inför kommande programmeringskurser. Därefter följer en introduktionskurs i matematik veckan före terminsstart. Den kursen är poänggivande (1,5 högskolepoäng) och ges parallellt med studentkårens välkomstaktiviteter.

De första obligatoriska kurserna i programmet är Datavetenskapens grunder, 7,5 hp och Algebra och analys för högskoleingenjörer, 15 hp.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lotta Elvin

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Josefin Carlsson

Josefin har alltid velat bli ingenjör

Varför sökte du programmet Högskoleingenjör, datateknik?
Jag hade från början ställt in mig på att ingenjör var ett yrke som jag var intresserad av men inriktningen var inte lika självklar. När jag tittade runt bland olika inriktningarna fastnade jag för data eftersom att jag tycker att programmering är spännande. Det kändes också som ett bra val inför framtiden eftersom att allt mer handlar om teknik inom data, därför tror jag att det kommer finnas många möjligheter inom yrket.

Jag valde Örebro universitet i första hand på grund av att jag är uppväxt här, mina vänner och min familj finns nära. Jag har även flera vänner som har studerat på Örebro universitet och de har varit väldigt nöjda.

Vad är det bästa med ditt program?
Möjligheter och dörrar som öppnas efter utbildningen, det finns så många yrken och inriktningar att välja mellan. Det är en rolig variation av kurser och undervisningsformer. Utöver föreläsningarna inkluderar flera av kurserna laborationer där vi får möjlighet att testa vad vi har lärt oss på föreläsningarna.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Modernt, fräscht och välplacerat. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet är bra, utbildningen börjar med en lång introduktion där man lär känna gamla och nya studenter med en bred variation av roliga aktiviteter. Man lär verkligen känna universitetsområdet och varandra redan första veckan av introduktionen. Efter det fortsätter evenemang och aktiviteter under hela studenttiden vilket är jättekul. Dessutom lär man känna Örebro som stad väldigt bra under introduktionsveckorna. 

Vad har du för framtidsplaner?
Först och främst att gå klart utbildningen, efter det vill jag kasta mig ut i arbetslivet och samla på mig så mycket erfarenhet och kunskap som möjligt. Jag vill arbeta som konsult där man kan jobba med olika projekt, den variationen och utmaningarna skulle passa mig.

Tips till blivande studenter?
Hitta en studieteknik som passar dig, prova dig fram tills du hittar något som fungerar. Ett annat tips är att börja i tid, dra inte ut på inlämningsuppgifter eller läsningen. Men framförallt: njut av studietiden och studentlivet, det kommer vara en så himla rolig tid att titta tillbaka på.