Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

En modern musikerutbildning med fokus på din instrumentala och konstnärliga utveckling där solist- och kammarmusikerrollen får utvecklas sida vid sida genom hela utbildningen och ger dig en unik förberedelse för musikerlivet i alla dess olika roller.

En kvinnlig student spelar fiol.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Den här utbildningen är en del av det konstnärliga kandidatprogrammet vid Musikhögskolan som också innefattar inriktningarna komposition, jazz/pop och musikproduktion.

Utbildningen präglas av en kreativ miljö med närhet till andra konstnärliga utbildningar. Tyngdpunkten ligger på ditt huvudinstrumentspel och ditt kammarmusicerande där utveckling och fördjupning av alla de konstnärliga, instrumentala och kommunikativa kunskaperna en modern musiker bör besitta står i fokus.

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna utvecklas som musiker är möjligheterna till möten med publiken. Som student hos oss framträder du under utbildningen på ett stort antal konserter i Musikhögskolans fantastiska konsertsal, i samarbeten med olika kammarmusikföreningar, i orkesterkonserter, skolkonserter, kyrkokonserter och konserter inom äldrevården.

Under hela utbildningen finns arbetet med kammarmusiken och ensemblespelet med, ofta med ensemblesammansättningar över instrumentgrupperna vilket är inspirerande och ger viktig kunskap om andra instrument och deras förutsättningar.

En annan viktig del av utbildningen är den nya musiken och mötet/dialogen med upphovsmannen/kvinnan. Under utbildningen arbetar vi med detta bl a genom projekt och samarbeten med studenter och lärare vid kompositionsutbildningen.

Tack vare vårt kontinuerliga samarbete med Svenska Kammarorkestern får du genom olika projekt inblick i det professionella musikeryrket och även möjlighet att pröva solistrollen med en av Europas främsta kammarorkestrar.

Lärarna på utbildningen tillhör de främsta av landets musiker och pedagoger med en bred erfarenhet av både undervisning och musicerande. De representerar tillsammans många av de verksamheter som definierar en musiker av idag, från orkestermusiker i en rad olika svenska och utländska orkestrar till solister i olika sammanhang, från kammarmusiker i olika ensembler till entreprenörer med egna konsertserier och festivaler.

Vi tar emot studenter på alla traditionella orkesterinstrument samt saxofon, piano, gitarr och sång.

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik, 180 hp

Under utbildningen kommer du att läsa kursernas Kammarmusik 1 - 6, kurser som innehåller ditt huvudinstrument/sång och Kammarmusik. En kurs per terminen. I dessa kurser ingår även olika konserter och konsertprojekt samt Examenskonserten i sista terminen.
Termin 1-5 läser du också Musikens material och form 1-5 som är Musikteori med gehörslära. Under det första året ingår här även Musikhistoria och Musikens roll och funktion i samhället och under det andra året Musikerns omvärld.
I termin 5 finns kursen Konstnärlig forskningsförberedelse och sedan avslutas utbildningen med ett Självständigt arbete på 15 högskolepoäng. Under år två och tre av utbildningen har du även möjlighet att välja ett antal valfria kurser och på så sätt förstärka för dig viktiga delar i just din utbildning.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 12

Urval: Resultat vid färdighetsprov

Studieort: Örebro

Institution: Musikhögskolan

Examen: Konstnärlig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Daniel Berg

Anmälningskod ORU-49402

Som en del av behörigheten till programmet krävs godkända färdighetsprov..

Läs mer här om provens upplägg, bedömningskriterier mm.

Utbildningen leder fram till en Konstnärlig kandidatexamen som ger behörighet till fortsatta studier på masternivå inom musikområdet.
Inom musikområdet finns det en lång rad olika framtida vägar och karriärmöjligheter. Utbildningen ger en gedigen grund att stå på och mycket goda förutsättningar till vidare utbildning inom musikområdet eller för att kunna arbeta professionellt som musiker.

Till vår studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, färdighetsprov, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Vår studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Mer information om Musikhögskolan hittar du på oru.se/musik.

Studievägledare: Urban Tholén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.mh@oru.se

Christian Svarfvar (violin)
Göran Fröst (viola)
Elemér Lavotha (violoncell)
Sebastien Dubé (kontrabas)
Jill Widén (flöjt)
Jenny Hülphers (oboe)
Mårten Larsson (oboe)
Stefan Harg (klarinett)
Mikael Lindström (fagott)
Bengt Olerås (horn) 
Johannes Thorell (saxofon)
Jan Gustavsson (trumpet)
Jesper Knutsson (trombon)
Mats Jansson (piano)
Lena Johnson (piano)
Jakob Henriques (gitarr)
Olle Persson (sång)
Daniel Berg (slagverk)
Johan Renman (slagverk)
Anders Åstrand (slagverk)
Peter van Tour (musikteori)

Här hittar du mer information om lärare inom musikalisk gestaltning

Jakob Henriques

”Att spela tillsammans med andra gör att du utvecklas som solist”

Jakob Henriques är klassisk gitarrist och ger konserter i både Sverige och utomlands. Han är också lärare på Musikhögskolan vid Örebro universitet.
– Jag lär mig mycket av att undervisa, säger han.

Mats Jansson

”Att mötas i musiken – det är det bästa med att undervisa”

Pianisten Mats Jansson spelar på scener över hela världen. Han undervisar också studenter som läser kammarmusik vid Musikhögskolan på Örebro universitet.
– En aktiv fot i båda världarna innebär att vi lärare håller oss à jour med branschen, säger han.

Daniel Jarl

"Åren vid Musikhögskolan var helt avgörande för min karriär"

Daniel Jarl läste Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning med inriktning kammarmusik vid Musikhögskolan på Örebro universitet. Idag varvar han frilansandet med en tjänst som kyrkomusiker.
– Jag har en frihet som är värd så mycket, säger han.

Elias Gustavsson och Rasmus J Hansson

”Lärarkåren vid Musikhögskolan i Örebro är en av Sveriges bästa”

Elias Gustavsson och Rasmus J Hansson läste Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning med inriktning mot kammarmusik på Musikhögskolan vid Örebro universitet. Nu gör de internationell karriär med sin musik.
– Åren på Musikhögskolan byggde i stort sett allting, säger Rasmus J Hansson.

Elena Zorina

Elena vill utveckla sitt pianospel tekniskt och musikaliskt

Varför sökte du Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, inriktning kammarmusik?
Sedan tidigare har jag en sjuksköterskeexamen men jag var inte riktigt redo att släppa ambitionen att studera musik. Jag ville utvecklas tekniskt och musikaliskt i mitt pianospel. Sedan sexårsålder har jag spelat piano och det kändes rätt att ge musiken några år på heltid, för att förhoppningsvis kunna kombinera mina två utbildningar i yrkeslivet.

Örebro universitet var inte mitt förstahandsval, men jag är mycket positivt överraskad. Jag önskar att jag hade hört mer om utbildningen och lärarna som undervisar här, då hade jag nog valt Örebro i första hand.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa är dels lärarna, dels att jag får spela så mycket kammarmusik som vi gör. Att få spela med andra musiker är det roligaste man kan göra. Något annat som är väldigt bra är de projekt vi har ihop med professionella musiker, till exempel Stenhammarkvartetten och Svenska kammarorkestern.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Öppet, intensivt och roligt.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet är bra. Det finns något som passar de flesta tror jag, framför allt under introduktionen för nya studenter som för Musikhögskolans studenter anordnas av kårsektionen Qultura. Introduktionen har ofta många olika aktiviteter och gör det möjligt för studenter att lära känna varandra över programgränserna. 

Vad har du för framtidsplaner?
Jag hoppas kunna ha musiken med mig resten av livet. I vilken form det blir vet jag inte än. Förhoppningen är att kunna syssla med musik på ett prestigelöst och ledigt sätt. Framförallt önskar jag att andra musiker kommer att finnas i min närhet som jag kan spela och eventuellt konsertera med. 

Tips till blivande studenter?
Öva mycket! Innan påbörjad utbildning, ta lektion för den lärare som undervisar i ditt huvudinstrument för att få en uppfattning om den pedagogiska stilen. Det är i huvudsak den läraren som ni kommer jobba mest med. När ni väl kommer in på utbildningen, ta vara på de möjligheter som finns att spela med andra.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.