Medier, kommunikation och PR, 180 hp

Starttermin: Hösten 2021 (anmälan stängd)

Vill du arbeta med kommunikation, medier, reklam, PR eller grafisk design? Och utbilda dig inom både strategisk och praktisk kommunikation? Då är programmet Medier, kommunikation och PR något för dig.

Fyra studenter pluggar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

På programmet Medier, kommunikation och PR läser du kurser i medie- och kommunikationsvetenskap och strategisk kommunikation. Genom självständiga arbeten och valbara kurser inom programmet tillägnar du dig kunskap i till exempel masskommunikation, organisationers kommunikation, kriskommunikation, kritisk medieanalys, marknadsretorik, kampanjplanering, PR och opinionsbildning samt språklig och visuell kommunikation. Under utbildningen lär du dig hur text, bild, ljud samt film används och fungerar i olika typer av kommunikation och medier. Du kan även välja kurser där du lär dig hantera medieutrustning och programvaror för innehållsproduktion för olika mediekanaler som webb och sociala medier.

Efter utbildningen har du utvecklat din förmåga att kritiskt analysera mediematerial, identifiera och lösa kommunikationsproblem, utföra analyser av omvärld och målgrupper, planera, producera samt följa upp kommunikationsaktiviteter. Du har också skaffat dig insikter i och förståelse för journalistikens och kommunikationsbranschens roll i samhällsutvecklingen.

Programmet Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet är en väletablerad utbildning inom medie- och kommunikationsområdet. Kombinationen av teoretiska och praktiska kurser, möjligheten till praktik och goda relationer med aktörer inom kommunikations-, PR-och reklambranschen skapar goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv inom en bred arbetsmarknad.

Utbildningsplan Medier, kommunikation och PR, 180 hp

Under första året läser studenten kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng (hp) och fortsättningskurs, 30 hp.

Det andra året inleds med Strategisk kommunikation I och därefter kan studenten läsa olika inriktning av strategisk kommunikation genom att välja Strategisk kommunikation II - management, 30 hp eller Strategisk kommunikation II - design, 30 hp. Det finns också möjlighet att läsa båda dessa kurser i valfri ordning.

Det sista året läser studenten Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp där det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Den sista terminen kan studenten välja att studera utomlands, göra en praktiktermin, studera en av kurserna inom Strategisk kommunikation II eller studera en valfri kurs inom universitetets kursutbud.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2021

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 50

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helen Andersson

Anmälningskod ORU-19101

Programmet öppnar för en bred arbetsmarknad inom medie- och kommunikationsområdet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta på ett företag, myndighet eller kommunikationsbyrå som exempelvis kommunikatör/informatör, kommunikationsstrateg, marknadskommunikatör, marknadsförare, webbredaktör, sociala medieredaktör, PR- eller kommunikationskonsult, produktions-eller projektledare, medieanalytiker eller som digital designer för visuella medier. När du fått erfarenhet inom yrket har du även möjlighet att ta en ledande roll som till exempel kommunikations- eller PR-chef.

Vill du läsa vidare och kanske även forska? Örebro universitet erbjuder utbildning både på avancerad nivå inom strategisk kommunikation och på forskarnivå inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Termin 1: Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, 30 högskolepoäng.
Termin 2 Medie- och kommunikationsvetenskap fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.
Termin 3: Strategisk kommunikation I, 30 högskolepoäng.
Termin 4: Strategisk kommunikation II - management, 30 högskolepoäng alternativt Strategisk kommunikation II - design, 30 högskolepoäng.
Termin 5: Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 högskolepoäng.
Termin 6: Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng alternativt en av kurserna Strategisk kommunikation II management/design 30 högskolepoäng eller valfria kurser inom ramen för universitetets utbud omfattande totalt 30 högskolepoäng.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att påverka studiegången till viss del men rådgör med din studievägledare om du har sådana planer för att få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Du har möjlighet att söka utbytesstudier via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser under en termin. Det är bra att rådgöra med din studievägledare när det bäst kan passa i ditt program. Du kan också välja att söka praktik utomlands om du studerar kursen Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng. Läs mer om att plugga utomlands här.

Inom kursen Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 högskolepoäng skriver du ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att läsa kursen Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng.

Programmet leder till en Kandidatexamen med Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde (180 högskolepoäng).

studera.nu kan du söka fram programmet på ”hitta och jämför utbildning”. När du har fått upp informationen om programmet finns en direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på uhr.se.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Anton Ljung

Varför sökte du Medier, kommunikation och PR?
Jag sökte till programmet eftersom jag alltid har varit intresserad av medier, men framförallt PR och reklam. Som jag har uppfattat det, så kryllar det inte av utbildningar med den inriktningen i landet, och det här programmet kändes rätt för mig. Eftersom jag inte riktigt vet vad jag vill göra i framtiden känns det bra att gå en utbildning med bredd. Sedan hade jag bara hört gott om Örebro som stad samt studentlivet här, vilket gjorde valet att söka Örebro universitet i första hand ännu enklare.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa med mitt program är bredden. Den första terminen fick vi lära oss allt från Photoshop till mediernas historia, vilket jag uppskattade. Examinationerna är varierande med både skriftliga tentor samt mer praktiska uppgifter. Jag gillar även möjligheterna som finns när jag är klar med min utbildning. Det finns många olika yrken och vägar att gå efter examen. 

Beskriv Örebro universitet med tre ord. 
Glädje, gemenskap och vänner. 

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag gillar studentlivet i Örebro, det känns som om det finns något för alla. Det finns många föreningar som man kan engagera sig i. Vi har ett kårhus dit alla studenter går, till skillnad från de större universiteten som har flera nationer. Jag tror detta bidrar till en större och bättre gemenskap. 

Vad har du för framtidsplaner?
Just nu fokuserar jag på min utbildning och att ha så roligt som möjligt under min studietid. Under min sista termin ska jag försöka få en rolig och inspirerande praktikplats, sedan får vi se vad det leder till. Jag gillar att inte planera allt för mycket.

Tips till blivande studenter?
Mina tips till blivande studenter är att ta studierna på allvar och att försöka ha så roligt som möjligt under studietiden. De flesta pluggar några få år av sina liv och det är väldigt roligt, så passa på och försök vara med på så mycket som möjligt. Introduktionen är ett absolut måste för er nya studenter, missa inte den! 

Sara Borg

Under 2018 blev Atlas Copcos affärsområdet Mining and Rock Excavation Technique ett eget företag – Epiroc. I Örebro innebar det att bolaget inte bara ändrade namn, utan också varumärke. Detta innebar så klart mycket extra jobb inom internkommunikation, vilket var en av anledningarna bakom beslutet att ta in en till resurs.

Nadine Krips, internkommunikatör på Epiroc Rock Drills AB, kontaktade då Rebecca Wrigby, ansvarig för StudentUppdrag på Örebro universitet Holding AB. Rebecca gick ut med en efterlysning bland studenter som läser Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet och fick in ett antal ansökningar. En av dem kom från Sara Borg.

– Jag fick ett mejl från Rebecca och tänkte direkt att det lät intressant. Jag hade precis avslutat första året på utbildningen och kände att jag skulle ha tid för ett extrajobb, säger hon.

Bild på Sara Borg och Nadine Krips.

När Nadine Krips och Sara Borg träffades för en intervju, kändes det direkt rätt för båda.

– Saras attityd går inte att överträffa, hon har massor av energi och tar sig an allting. Väldigt snabbt kunde jag säga ”kontakta Sara, hon löser det”, säger Nadine Krips.

Studierna kommer först

Till att börja med innebar studentuppdraget att Sara jobbade ungefär 12 timmar i veckan på Epiroc under sex veckor. Därefter valde de att förlänga uppdraget och under sommaren jobbade Sara heltid med internkommunikationen på företaget.

Nu när studierna har dragit igång igen kan Sara själv styra tiden utifrån hur hennes dagar på universitetet ser ut. Studierna kommer alltid i första hand, det är båda parter överens om.

– Den här terminen skriver vi C-uppsats, så vi har en del föreläsningar men jag styr själv ganska mycket över min tid. Jag är väldigt bra på att planera min tid och det är en stor fördel, säger Sara.

Många arbetsgivare tänker kanske att det tar mycket tid att handleda en student, hur har det fungerat för er?

– Jag räknade med att det skulle ta tid att handleda, men Sara klarade sig snabbt på egen hand, berättar Nadine Krips.

För Sara Borgs del innebär studentuppdraget fina erfarenheter att skriva i sitt cv när hon är färdig med utbildningen. Hon upplever också att det är fördelaktigt att redan under studietiden få använda och utveckla de kunskaper hon får på universitetet.

– Mitt konsultuppdrag på Epiroc är verkligen relevant för min utbildning och jag kommer att ha jättestor nytta av att ha den här arbetslivserfarenheten när jag söker jobb.

Och för kollegorna på Epiroc har Sara Borg varit en stor tillgång.

– Sara har blivit en viktig medlem i gruppen. Hon är alltid lika glad och tar sig an nya uppgifter på ett energiskt och professionellt sätt. Hon gör ett fantastiskt jobb! Att ta in en student som konsult genom StudentUppdrag är verkligen något jag råder andra, när de har mycket att göra på jobbet, säger Nadine Krips.

Text: Anna Lorentzon
Bild: Jesper Eriksson