Medier, kommunikation och PR, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du arbeta med medier, samhälls- och marknadskommunikation, reklam, PR eller design? Då är programmet Medier, kommunikation och PR något för dig. Här studerar du bland annat områden som sociala medier, kampanjplanering och kriskommunikation.

Några studenter utanför en byggnad.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Programmets kärna är ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Programmet innehåller kurser inriktade på medier och medieanvändning, organisationers kommunikation samt språklig och visuell kommunikation.

Fokus ligger också på hur text, bild, ljud och film används och fungerar i olika typer av kommunikation. Genom självständiga arbeten och valbara kurser tillägnar du dig kunskap om till exempel kritisk medieanalys, marknadsretorik, kampanjplanering, opinionsbildning och kriskommunikation. I kurserna Strategisk kommunikation lär du dig grunderna i PR och strategisk kommunikation. I dessa kurser övas också att hantera medieutrustning och programvaror för att skapa produkter för olika mediekanaler. Undervisningen baseras på den senaste forskningen inom området.

Efter utbildningen har du utvecklat din förmåga att kritiskt analysera mediematerial, identifiera och lösa kommunikationsproblem, utföra analyser av omvärld och målgrupper, planera, producera och följa upp kommunikationsaktiviteter. Du har också tillägnat dig insikter i och förståelse om journalistikens och kommunikationsbranschens roll i samhällsutvecklingen.

Utbildningen omfattar 180 hp varav 90 hp inom medie- och kommunikationsvetenskap. Den rekommenderade studiegången omfattar även minst 60 hp strategisk kommunikation. Sista terminen kan du välja ytterligare en kurs i strategisk kommunikation; valfri kurs inom universitetets kursutbud; praktiktermin eller att studera utomlands.

Utbildningsplan Medier, kommunikation och PR, 180 hp

Under första året läser studenten kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng (hp) och fortsättningskurs, 30 hp.

Det andra året inleds med Strategisk kommunikation I och därefter kan studenten läsa olika inriktning av strategisk kommunikation genom att välja Strategisk kommunikation II - management, 30 hp eller Strategisk kommunikation II - design, 30 hp. Det finns också möjlighet att läsa båda dessa kurser i valfri ordning.

Det sista året läser studenten Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp där det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Den sista terminen kan studenten välja att studera utomlands, göra en praktiktermin, studera en av kurserna inom Strategisk kommunikation II eller studera en valfri kurs inom universitetets kursutbud.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 50

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helen Andersson

Utbildningen öppnar för en bred arbetsmarknad. Du kan exempelvis arbeta som PR- eller kommunikationskonsult, informatör/kommunikatör, kommunikationsstrateg, marknadskommunikatör, medieanalytiker, social media manager, grafisk/digital/motion designer eller webbansvarig.

Termin 1: Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, 30 högskolepoäng.
Termin 2 Medie- och kommunikationsvetenskap fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.
Termin 3: Strategisk kommunikation I, 30 högskolepoäng.
Termin 4: Strategisk kommunikation II - management, 30 högskolepoäng alternativt Strategisk kommunikation II - design, 30 högskolepoäng.
Termin 5: Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 högskolepoäng.
Termin 6: Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng alternativt en av kurserna Strategisk kommunikation II management/design 30 högskolepoäng eller valfria kurser inom ramen för universitetets utbud omfattande totalt 30 högskolepoäng.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att påverka studiegången till viss del men rådgör med din studievägledare om du har sådana planer för att få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Du har möjlighet att söka utbytesstudier via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser under en termin. Det är bra att rådgöra med din studievägledare när det bäst kan passa i ditt program. Du kan också välja att söka praktik utomlands om du studerar kursen Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng. Läs mer om att plugga utomlands här.

Inom kursen Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 högskolepoäng skriver du ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att läsa kursen Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng.

Programmet leder till en Kandidatexamen med Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde (180 högskolepoäng).

studera.nu kan du söka fram programmet på ”hitta och jämför utbildning”. När du har fått upp informationen om programmet finns en direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på uhr.se.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.