Medier, kommunikation och PR, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du arbeta med kommunikation, medier, reklam, PR eller grafisk design? Och utbilda dig inom strategisk och praktisk kommunikation? Då är programmet Medier, kommunikation och PR något för dig.

Fyra studenter pluggar.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

På programmet Medier, kommunikation och PR läser du kurser i medie- och kommunikationsvetenskap och strategisk kommunikation. Genom självständiga arbeten och valbara programkurser tillägnar du dig kunskap i till exempel masskommunikation, kritisk medieanalys, organisationers kommunikation, kriskommunikation, marknadskommunikation, kampanjplanering, PR och opinionsbildning samt språklig och visuell kommunikation.

Under utbildningen lär du dig hur text, bild, ljud och film används och fungerar i olika typer av kommunikation och medier. Du kan även välja kurser där du lär dig hantera medieutrustning och programvaror för innehållsproduktion för olika mediekanaler som webb och sociala medier.

Efter utbildningen har du utvecklat din förmåga att identifiera och lösa kommunikationsproblem, utföra analyser av omvärld och målgrupper, planera, producera samt följa upp kommunikationsaktiviteter. Du har också lärt dig att kritiskt analysera mediematerial och förstå journalistikens och kommunikationsbranschens roll i samhällsutvecklingen.

Programmet Medier, kommunikation och PR vid Örebro universitet är en väletablerad utbildning inom medie- och kommunikationsområdet. Kombinationen av teoretiska och praktiska kurser, möjligheten till praktik och goda relationer med aktörer inom kommunikations-, PR-och reklambranschen skapar goda förutsättningar för ett framtida yrkesliv inom en bred arbetsmarknad.

Utbildningsplan Medier, kommunikation och PR, 180 hp

Under första året läser studenten kurserna Medie- och kommunikationsvetenskap, grundkurs, 30 högskolepoäng (hp) och fortsättningskurs, 30 hp.

Det andra året inleds med Strategisk kommunikation I och därefter kan studenten läsa olika inriktning av strategisk kommunikation genom att välja Strategisk kommunikation II - management, 30 hp eller Strategisk kommunikation II - design, 30 hp. Det finns också möjlighet att läsa båda dessa kurser i valfri ordning.

Det sista året läser studenten Medie- och kommunikationsvetenskap, kandidatkurs, 30 hp där det ingår ett självständigt arbete om 15 hp. Den sista terminen kan studenten välja att studera utomlands, göra en praktiktermin, studera en av kurserna inom Strategisk kommunikation II eller studera en valfri kurs inom universitetets kursutbud.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 55

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helen Andersson

Anmälningskod ORU-19404

Programmet öppnar för en bred arbetsmarknad inom medie- och kommunikationsområdet. Efter avslutad utbildning kan du arbeta på ett företag, myndighet eller kommunikationsbyrå som exempelvis kommunikatör/informatör, kommunikationsstrateg, marknadskommunikatör, marknadsförare, webbredaktör, sociala medieredaktör, PR- eller kommunikationskonsult, produktions-eller projektledare, medieanalytiker eller som digital designer. När du fått erfarenhet inom yrket har du även möjlighet att ta en ledande roll som till exempel kommunikations- eller PR-chef.

Vill du läsa vidare och kanske även forska? Örebro universitet erbjuder utbildning både på avancerad nivå inom strategisk kommunikation och på forskarnivå inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Termin 1: Medie- och kommunikationsvetenskap grundkurs, 30 högskolepoäng.
Termin 2 Medie- och kommunikationsvetenskap fortsättningskurs, 30 högskolepoäng.
Termin 3: Strategisk kommunikation I, 30 högskolepoäng.
Termin 4: Strategisk kommunikation II - management, 30 högskolepoäng alternativt Strategisk kommunikation II - design, 30 högskolepoäng.
Termin 5: Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 högskolepoäng.
Termin 6: Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng alternativt en av kurserna Strategisk kommunikation II management/design 30 högskolepoäng eller valfria kurser inom ramen för universitetets utbud omfattande totalt 30 högskolepoäng.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att påverka studiegången till viss del men rådgör med din studievägledare om du har sådana planer för att få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Du har möjlighet att söka utbytesstudier via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser under en termin. Det är bra att rådgöra med din studievägledare när det bäst kan passa i ditt program. Du kan också välja att söka praktik utomlands om du studerar kursen Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng. Läs mer om att plugga utomlands här.

Inom kursen Medie- och kommunikationsvetenskap kandidatkurs, 30 högskolepoäng skriver du ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att läsa kursen Praktik för medie- och filmvetare, 30 högskolepoäng.

Programmet leder till en Kandidatexamen med Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudområde (180 högskolepoäng).

studera.nu kan du söka fram programmet på ”hitta och jämför utbildning”. När du har fått upp informationen om programmet finns en direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på uhr.se.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.HumUS@oru.se

Cassandra Abrache

”En bred utbildning som ger verktyg att söka många olika sorters jobb”

Cassandra Abrache läste Medier, kommunikation och PR på Örebro universitet och jobbar idag som projektledare på den digitala affärsbyrån Impera.
– Kommunikation behövs överallt – jag använder mina kunskaper från utbildningen varje dag, säger hon.

Anton Ljung

Staden och studentlivet gjorde valet enkelt för Anton

Intresset för PR och reklam gjorde att Anton Ljung från Gävle sökte Medier, kommunikation och PR i första hand. Han tycker att programmet ger honom en bred utbildning med många möjligheter till ett spännande jobb i framtiden.

Sara Borg med sin handledare.

Saras studentuppdrag ger viktig arbetslivserfarenhet

Genom Studentuppdrag fick medie- och kommunikationsstudenten Sara Borg chansen att jobba som konsult på Epiroc. Ett samarbete som varit givande för båda parter. – Sara har gjort ett fantastiskt jobb, säger Nadine Krips på Epiroc.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.