Specialpedagogiskt program, 90 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Utbildningen till specialpedagog på avancerad nivå vänder sig till dig som vill arbeta med specialpedagogiska frågor som rör alla barn och elever i skolan eller i andra lärmiljöer.

Student på Specialpedagogiskt program

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Under denna professionsutbildning studerar du specialpedagogiska frågor på individ-, grupp- och organisationsnivå. Studierna ges på halvfart under tre år på distans. Verksamhetsförlagd utbildning ingår under år två. Studierna belyser olika perspektiv på specialpedagogik, dess verksamhets-, kunskaps- och forskningsområden. Styrning och ledning i skola och förskola samt frågor om uppföljning och utvärdering studeras. Inom den verksamhetsförlagda utbildningen lär du dig mer om ditt uppdrag som specialpedagog, rådgivare och samtalspartner i pedagogiska frågor.

Vissa moment kräver närvaro på Örebro universitet, 2 träffar per termin.

I slutet av utbildningen skriver du ett självständigt arbete om 15 hp. Utbildningen ger dig kunskaper och förmågor som krävs för att självständigt kunna arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Du kommer att kunna arbeta förebyggande och genomföra pedagogiska utredningar om behov av särskilt stöd i olika lärmiljöer. Dessutom kommer du att självständigt kunna leda och stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever och därmed undanröja hinder och svårigheter i en skola för alla. Målet är att medverka till en inkluderande miljö.

Utbildningsplan Specialpedagogiskt program, 90 hp

Utbildningen utgörs av obligatoriska kurser. Utbildningen inleds med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogiska områden och perspektiv, 30 hp. Därpå följer kursen Pedagogik, avancerad nivå, Styrning och förändring: specialpedagogiska frågor, 30 hp. Utbildningen avslutas med kursen Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogik som forskningsområde, 30 hp, i denna kurs ingår ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Verksamhetsförlagd utbildning ingår i utbildningen. Samtliga kurser som ingår i programmet ges inom huvudområdet pedagogik.

Behörighet: Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 60

Urval: Antal avklarade akademiska poäng senast sista anmälningsdag, med följande fördelning: Lärarexamen med inriktning mot förskola och fritidspedagog (25% av platserna) Lärarexamen med inriktning mot grundskola och Lärarexamen med inriktning mot fritidshem (50% av platserna) Lärarexamen med inriktning mot gymnasium och vuxenutbildning (25% av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Specialpedagogexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Charlotta Pettersson

Distansutbildning

Som specialpedagog förväntas du arbeta nära skolans ledning och verka för en god miljö för alla elever och särskilt för elever i behov av särskilt stöd. Utbildningen ska också ge dig möjligheter att leda utvecklingsarbeten inom skolan.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Tina Fält

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Isabella Kronvall

Läraryrket passar den som gillar människor och inte är rädd för att ta i. Det säger specialpedagogen Isabella Kronvall som uppmanar alla som studerar att ställa krav på utbildningen och satsa på studierna.

Isabella Kronvall hade tänkt att bli teckenspråkstolk, men insåg efter en kort tid på programmet för Hörselvetenskap att det inte skulle leda henne rätt. I stället började hon läsa enstaka kurser i historia, religion och specialpedagogik. Sedan fortsatte hon med pedagogiken med siktet mot läraryrket. Det har hon inte ångrat.

– Våra lärare i pedagogiken på Örebro universitet var hur bra som helst. Överlag var det hög kvalité på utbildningen och vi fick alltid hjälp.

Ställ krav på utbildningen

Isabella Kronvall var i 30-årsåldern när hon läste de poäng som gav henne lärarbehörighet. Hon tycker själv att det enbart var positivt, eftersom hon då hunnit få lite livserfarenhet och vågade ställa krav på utbildningens innehåll.

– Det vill jag uppmana de som läser i dag att också våga göra. De yngre ifrågasatte inte så mycket. Jag tror att de inte visste vad de kunde kräva av sin utbildning. Du betalar ju med din tid och de studiemedel du tar. Å andra sidan gäller det för alla att verkligen använda tiden rätt och studera, säger Isabella Kronvall.

– Ta till vara på din VFU-tid. Ställ frågor, observera verksamheten, skapa relationer och lär dig det du ska innan du kommer ut som lärare. Annars blir det tufft för dig att kunna utöva ditt yrke. Var smart och lär av de som är dina handledare och ta gobitarna och gör din egen personliga lärarroll.

Under sju år jobbade hon som grundskollärare på olika skolor i Örebro. Hon hamnade ofta med uppgift att finnas hos elever med behov av särskilt stöd. När hon gick över till att jobba på gymnasiet så var det först i Aspergergruppen på Wadköpings utbildningscenter.

– Jag hade nog läggning för att jobba på ett bra sätt med dessa elever. Jag blev också uppmanad att läsa vidare till specialpedagog, så det gjorde jag. Nu har jag hunnit jobba i tre år som specialpedagog här på Rudbecksgymnasiet och trivs väldigt bra.

Isabellas jobb innebär mycket elevkontakter. Hon hjälper de som inte riktigt har struktur på skolarbetet att lägga upp en plan och få ordning på sin studieteknik. Hon är även ute i klassrummen, tipsar lärare om hur de kan jobba och sitter på möten med elever, lärare och föräldrar. I genomsnitt är det hela tiden ett 50-tal elever som behöver hjälp under kortare eller längre tid.

– Det bästa med läraryrket är mötena med elever, att skapa en relation. Jag ser hur viktigt det är att lyssna, visa respekt, tilltro och nyfikenhet för den jag möter. Jag tror att alla elever även kan lära mig något.

Det jobbiga tycker hon är att inte alltid nå fram och kunna hjälpa trots att hon ser att det finns ett behov.

– Det är frustrerande för både mig och eleven.

Vem tycker du ska fundera på att bli lärare?

– Den som tycker om att möta människor och att skapa relationer, som inte är rädd för att ta i och som har lite skinn på näsan. Skolmiljön är rolig, utmanande och krävande. Lärarjobbet är inget för den som vill ha ett soft jobb, och som tar det för sommarlovens skull.

Text och bild: Cathrine Gustavsson

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.