This page in English

Doktorandprogram inom humaniora och socialvetenskap

Bild från promoveringsceremonin för bland annat nya doktorer

Välkommen till det gemensamma doktorandprogrammet inom humaniora och socialvetenskap (HS). HS doktorandprogram erbjuder aktiviteter till doktorander inom de 11 forskarutbildningsämnen som finns vid tre institutioner.

HS doktorandprogram leds av vicedekan för forskning och utbildning på forskarnivå på uppdrag av fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap, som ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning.

Syftet med ett gemensamt HS doktorandprogram är att doktorander ska få tillgång till en bred forsknings- och utbildningsmiljö, i kombination med den egna ämnesmiljön. Doktorandprogrammet ska främja doktoranders nätverk, med social och akademisk gemenskap där intellektuellt utbyte kan ske över ämnesgränser.

Under 2016 fattades beslut om ett närmre samarbete mellan ämnen inom utbildning på forskarnivå inom HS-området och sedan 2017 bedrivs aktiviteter inom HS doktorandprogram.

Doktorandprogrammet inkluderar:

Kurserna kan kombineras med tilläggsmoduler där mer ämnesspecifika kunskaper tränas (utbudet är under uppbyggnad). Se även universitetets sida för forskarutbildningskurser.

Arbetet leds av vicedekan Magnus Boström i samråd med fakultetsnämnden och Kommittén för forskning och utbildning på forskarnivå (KFF). KFF har två möten per termin.

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta This is an email address

Vicedekan för forskning och forskarutbildning

Magnus Boström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Magnus Boström

E-post:

Telefon: 019 301247

Rum: F3279

Magnus Boström

Kommittén för forskning och utbildning på forskarnivå

Sam de Boise

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Musikhögskolan

Profilsida: Sam de Boise

E-post:

Telefon: 019 303334

Rum: M3214

Sam de Boise

Mats Lundmark

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Mats Lundmark

E-post:

Telefon: 019 301364

Rum: F2220

Mats Lundmark

Malin Masterton

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Malin Masterton

E-post:

Telefon: 019 301221

Rum: E3236

Malin Masterton

Joakim Nergelius

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Joakim Nergelius

E-post:

Telefon: 019 303518, 0707 615422

Rum: L2410

Joakim Nergelius

Ann Quennerstedt

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Quennerstedt

E-post:

Telefon: 019 303656

Rum: F3208

Ann Quennerstedt

Susanne Strand

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Susanne Strand

E-post:

Telefon: 019 303685

Rum: L2221

Susanne Strand