This page in English

Forskargrupp

Kvinnors trygghet och säkerhet

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskargruppen "Kvinnors trygghet och säkerhet - under och bortom pandemin" bedriver tvärvetenskaplig forskning om mäns våld mot kvinnor och tjejer, och om köns/genusrelaterade ojämlikheter. Gruppens medlemmar har länge bedrivit våldsforskning på egen hand, i andra forskargrupper och tillsammans, men fokuserar i denna grupp på förändringar av och variationer i kvinnors utsatthet, trygghet och säkerhet under och efter Covid-19. Förändringar och variationer i dessa undersöks inom multipla domäner (familj, arbete/ekonomi, (civil)samhälle, politik och inte minst våldsdomänen.
Under 2021 genomför gruppens medlemmar en intervjustudie om genusrelaterade och intersektionella ojämlikheter som följd av policyresponser på Covid-19 (n=780) (RESISTIRÈ) och en omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor och tjejer i Sverige, som utgör en kvalitativ och kvantitativ grund för gruppens pågående och framtida gemensamma projekt (Kvinnors trygghet under och bortom Covid-19 pandemin)  Omfångsstudien genomförs av Örebro universitet och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB).

Forskargruppen består av: 

  • Jenny Westerstrand (PhD in Law)
  • Åsa Eldén (PhD in Sociology)
  • Petra Ornstein (Lic in Statistics)
  • Linnéa Bruno (PhD in Sociology)
  • Hans Ekbrand (PhD in Sociology)
  • Sofia Strid (PhD in Gender Studies)

Forskare

Finansiärer

  • EU Horizon 2020