Associerade forskare

Associerade forskare

Daniel Alsarve

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Daniel Alsarve

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: G2142

Daniel Alsarve

Sanela Bajramovic

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Sanela Bajramovic

E-post:

Telefon: 019 301287

Rum: F3211

Sanela Bajramovic

Christina Carlsson Wetterberg

Tjänstetitel: Professor emerita Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Christina Carlsson Wetterberg

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Christina Carlsson Wetterberg

Andreaz Fagerberg

Tjänstetitel: Forskningsrådgivare Organisation: Grants Office

Profilsida: Andreaz Fagerberg

E-post:

Telefon: 019 302418

Rum: L2427, E1210

Andreaz Fagerberg

Björn Horgby

Tjänstetitel: Professor emeritus Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Björn Horgby

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anna-Karin Larsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Grants Office

Profilsida: Anna-Karin Larsson

E-post:

Telefon: 019 303814

Rum: L2459, E2210

Anna-Karin Larsson

Andreas Mårdh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Andreas Mårdh

E-post:

Telefon: 019 303135

Rum: F3228

Andreas Mårdh