Forskningsprojekt

Ett digitalt index för att utvärdera och utveckla digitaliseringen inom offentlig förvaltning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2023

Kontaktperson

Annika Andersson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsprojektet bedrivs inom forskningsområdet e-förvaltning/e-government och inom ramen för en industridoktorand. Från ett generellt perspektiv handlar projektet om användningen av olika metoder och modeller för att utvärdera och mäta digitalisering inom offentlig förvaltning. Projektet är en närstudie av processen att designa, implementera och använda ett digitalt index. Det digitala indexet har tagits fram i syfte att definiera, utvärdera, lära av och att utveckla digitaliseringen på en statlig myndighet i Sverige. Syftet med studien är att bidra till forskning kring e-förvaltning/digitalisering inom offentlig förvaltning och erbjuda stöd som kan hjälpa ledare och tjänstemän inom den offentliga sektorn att på ett konstruktivt sätt ta sig an möjligheterna och utmaningarna med att använda ny digital teknik inom offentlig förvaltning. 

Finansiärer

Samarbetspartners

  • Transportstyrelsen