Forskningsprojekt

Samarbetet mellan kommunen och sociala företag: En hållbar plattform för att lösa socioekonomiska problem

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Daniela Andrén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sociala företag arbetar ofta inom branscher som berör den cirkulära ekonomin. Det gäller återbruk av allehanda produkter som kastas för att brännas t ex att återvinna fritidsartiklar, kläder, husgeråd och byggmaterial. I andra fall handlar det om att genomföra hushållsnära tjänster i form av uppsamling av material och produkter som annars skulle slängas och ger därmed stöd till medborgare att agera mer miljöanpassat.

Vårt forskningsprojekt syftar på att analysera utvecklingen av sociala företag med fokus på hur de integrera i arbetsliv och i samhälle människor som under en lång tid befunnit sig långt från arbetsmarknaden. Till skillnad från merparten av de tidigare studierna om att etablera sig på arbetsmarknaden som har bara ett individperspektiv, har vårt projekt både individ-, kommun- och företagsperspektiv och syftar till att undersöka vad som kännetecknar de sociala företag som kan underlätta möjligheter för människor som står längst från arbetsmarknaden för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Finansiärer

  • Karlskoga kommun
  • Örebro universitet