Forskningsmiljö

Bedömning och utvärdering

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Christian Lundahl

Profilen inbegriper didaktisk forskning om exempelvis: 

  • Betygssättning
  • Summativ och formativ bedömning
  • Elevers självvärdering
  • Provutformning
  • Internationella kunskapsmätningar
  • Utvärdering och skolutveckling