This page in English

Forskningsprojekt

En effektutvärdering av ett jordbrukssektorprogram

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2012 - 2014

Kontaktperson

Lars Hultkrantz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta forskningsprojekt fokuserar på effekterna av ett biståndsfinansierat jordbrukssektorprogram i Kenya. I projektet studeras om förbättrad jordbruksrådgivning har förbättrat böndernas livsvillkor och minskat fattigdomen jämfört med en grupp av bönder som inte var delaktiga i programmet. I projektet studeras också mer övergripande frågor som vilka faktorer som påverkar produktiviteten inom jordbrukssektorn. Två typer av metoder används i projektet. Den första är baserad på mikro-ekonometrisk metod med en databas som inkluderar 2000 bönder i Kenya. Den andra metoden är en beräkningsbar allmän jämviktsmodell med fokus på jordbrukssektorn.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)