Forskningsprojekt

Metodikutveckling för kriswebb och sociala medier

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I projektet samlas praktiska erfarenheter av att kriskommunicera via webb och sociala medier från kriskommunikatörer vid svenska myndigheter och kommuner. Utifrån dessa erfarenheter, men även utifrån rådande internationell forskning, utvecklas olika användbara taktiker och strategier för hur framförallt offentlig sektor kan använda webb och sociala medier före, under och efter en kris eller olycka. I projektet utvecklas på en vetenskaplig grund metodiker, taktiker och strategier vilka kan användas som underlag för planering av kriskommunikation och praktiskt användande av sociala medier.

Forskare

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)