This page in English

Forskningsprojekt

Feminist Politics and the (Re)structuring of European Equality Architectures (FEMITURES)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2015

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

FEMITURES, inom GEXcel, analyserar de pågående omstruktureringarna av den europeiska jämlikhetsarkitekturen på stats- och EU-nivå, och dess implikationer och konsekvenser för feministisk teori och praktik. 

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)