This page in English

Forskningsprojekt

Dopad via kosttillskott? En förstudie om doping och kosttillskott inom föreningsidrotten i Sverige

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Susanna Geidne

Forskningsämne

Internationella studier och erfarenheter inom många verksamheter i Sverige visar på samband mellan kosttillskott och doping. En del kosttillskott innehåller dopingklassade substanser och kosttillskott kan vara en inkörsport till doping. Det saknas kunskap om användningen av kosttillskott, och dess konsekvenser, inom föreningsidrotten i Sverige. Det finns få preventionsprogram riktade till föreningsidrotten om doping och kosttillskott.

Projektet ska förbereda för ett utvecklingsprojekt genom att bidra till kartläggning av hur användningen av kosttillskott samt sambandet mellan kosttillskott och doping ser ut inom föreningsidrotten i Sverige för att därigenom ta fram förslag till en interventionsmetod och arbetssätt för prevention.

Man vill också undersöka hur föreningsidrotten arbetat med de här frågorna hittills och vilka aktörer som kan samverka för att minska bruket av kosttillskott och dopingpreparat inom idrotten.

Projektet sker i nära samverkan mellan Örebro läns Idrottsförbund och Örebro

Forskare

Finansiärer

  • Folkhälsomyndigheten

Samarbetspartners

  • Örebro Läns Idrottsförbund_ÖLIF