This page in English

Forskningsprojekt

Fysisk beröring i professionsutbildningar? förekomst och behov

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Det övergripande syftet med är till att undersöka hur fysisk beröring mellan människor hanteras i yrkesutövandet inom olika professioner. Ett första steg är att beskriva hur fysisk beröring erfars av de studerande i professionsutbildningar inom pedagogik samt medicin och hälsa och hur frågan om fysisk beröring integreras i dessa utbildningar. Hur resonerar studenterna om fysisk beröring inför sitt kommande yrke? Vilka erfarenheter har de av fysisk beröring under utbildningen, inklusive under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och hur ”lärs” och hanteras frågan om fysisk beröring i utbildningen?

Finansiärer

  • Örebro universitet