This page in English

Forskningsprojekt

Trombocyter för transfusion, vilka faktorer påverkar deras funktion?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2017

Kontaktperson

Sofia Ramström

Forskningsämne

Blodplättar (trombocyter) är livsviktiga för att blodet ska levra sig (koagulera) om ett blodkärl i kroppen skadas. Vid exempelvis cancerbehandling och under operationer förbrukas kroppens trombocyter, och för att motverka livshotande blödningar ges då transfusion av trombocyter från friska blodgivare. Dessa trombocyter renas fram med olika tekniker, eller så kan kan de lagras i form av leukocytreducerat blod tillsammans med röda blodkroppar och plasma. Både framställningen och lagringen påverkar tyvärr trombocyternas fömåga att aktiveras och cirkulera hos mottagaren efter transfusion, men ingen bra teknik har hittills funnits för att utvärdera detta. Vi har utvecklat avancerade protokoll för att med flödescytometri mäta alla olika viktiga funktioner hos trombocyterna, och använder dem här för att studera donerade trombocyters funktion och följer upp utfallet i de patienter som mottar produkterna. Vår målsättning med dessa projekt är att på sikt kunna förutsäga vilka trombocytprodukter som ska transfunderas till vilken patient för att ge optimal effekt. 

Finansiärer

  • Region Örebro Län