This page in English

Forskningsprojekt

Retorik om pandemin: Riskkommunikation i ett förändrat medielandskap (PAR)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2019 - 2023

Kontaktperson

Joel Rasmussen

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Med fokus på covid-19-krisen studerar projektet Retorik om pandemin utmaningarna med att hantera risk- och kriskommunikation i dagens digitala, mångfacetterade medielandskap. I det skandinaviska projektet är Örebro universitets och docent Joel Rasmussens bidrag framförallt analys inkl. datainsamling gällande svenska myndigheters risk- och kriskommunikation. Han har också ansvar för projektet spridningsaktiviteter med seminarier för intressenter, en avslutande rapport och konferens. Projektet som helhet analyserar även medierapportering samt medborgares mottagande och tolkning av myndigheters och mediers budskap i Norge, Sverige och Danmark. Projektet bidrar därmed med ny kunskap om dynamiken och kommunikationsstrategierna i en långdragen kris och om det samspel mellan myndigheter, medier och medborgare som har studerats länge inom risk- och kriskommunikationsforskning.

Forskare

Finansiärer

  • Norges Forskningsråd