This page in English

Forskningsprojekt

Förtroende och tvivel gällande Sveriges hantering av covid-19: En utökning av pandemic rhetoric-projektet (PAR-EX)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2022

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Det är välkänt att förtroende är viktigt i riskkommunikation, men hur det formas kommunikativt i dagens digitala,
mångfacetterade mediesamhälle är relativt outforskat. Sveriges hantering av och riskkommunikation kring covid-
19-pandemin aktualiserar i högsta grad dessa frågor. Projektet syftar därför till att analysera de kommunikativa
mekanismerna bakom uppkomsten av förtroende och tvivel i förhållande Sveriges hantering av pandemin.
Projektet utgör en utvidgning (extension) av det skandinaviska projektet Pandemic Rhetoric (PAR), därav namnet
PAR-EX. Det nya projektet tar avstamp i studierna av myndigheternas kommunikationsstrategier som står i fokus
för den svenska delen av PAR. Det unika med det utvidgade projektet är att det sedan utforskar hur dessa
kommunikationsaktiviteter i Sverige representeras i nationella medier och tolkas av medborgare, med särskilt fokus
på hur förtroende och tvivel tydliggörs eller indikeras samt anledningar till att dessa positioner intas. Analysen av kommunikation spänner över redaktionellt material och fokusgruppsintervjuer, genomgående med en ansats att förstå aktörers skilda situationer, kommunikativa problem, strategier och dilemman.

Forskare

Finansiärer

  • Formas
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)