This page in English

Forskningsprojekt

Sommelier Training & Critical Attribute Techniques (CAT) for Future Meal contexts

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anders Crichton-Fock

Forskningsämne

En pedagogisk studie med övergripande syfte att studera och utveckla nya pedagogiska metoder inom ämnet Måltidskunskap. Ett annat är att utveckla metoder för att förbättra kommunikationen och förståelse av komplexa måltidssituationer genom estetiskt gestaltande grepp för att kunna utveckla analogiska metoder som kan: a) identifiera b) utforska och c) kommunicera kritiska konsument attribut (CAT). CAT metodens analogiska ansats har sitt ursprung från KTH men har modifierats utvecklats och modifierats av PhD Anders Herdenstam vid Örebro universitet för att kunna utforska komplexa sinnes- och måltidssituationer. Metoden används nu i flera delar i grundutbildningen som ett pedagogiskt verktyg att lära ut och skapa förståelse för måltidsgörarens komplexa yrkeskunnande. Metoden används också som ett verktyg för att identifiera konsumentkritiska attribut som påverkar acceptans för olika livsmedel- vilket kan användas för framtidens måltider i syfte att återvinna och skapa ny produkter och introducera nya proteinkällor.