This page in English

Forskningsprojekt

Kriskommunikation i en digital tidsålder

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Mats Eriksson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med detta projekt (som inleddes som ett postdok-projekt åren 2008-2012 finansierat av Örebro universitet) är att studera och analysera myndigheters, företags och medborgarnas upplevelser och erfarenheter av risk- och kriskommunikation via nätbaserade medier så som Internet och mobil telefoni. Ett andra syfte med projektet är att utifrån denna kunskapsinsamling bidra till utveckling av metodikerna organisatoriskt och budskapsmässigt - avseende användningen av Internet, mobiltelefoni och sociala medier i risk- och kriskommunikation utifrån ett organisations- och medborgarperspektiv. Forskningsprojektet är mångvetenskapligt och flermetodologiskt orienterat inom ramen för medie- och kommunikationsforskningen som sker vid Örebro universitet.

Projektet är löpande, och fungerar som ett paraply för andra externt finansierade delprojekt inom området digital risk, kris och nödkommunikation.

Forskare

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Örebro universitet