This page in English

Forskningsprojekt

Molekylärt jordbruk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Åke Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Användning av växter för att producera industriellt eller medicinskt intressanta proteiner är en reell möjlighet nu när teknologiska framsteg inom växtmolekylärbiologin lett fram till användbara genetiska konstruktioner och framgångsrik genetisk transformation av växter. Ett antal frågeställningar finns dock kvar innan sådan produktion blir kommersiellt gångbar. En sådan är den låga biomassaproduktionen hos de transformerade plantorna, en annan vilka växtarter som skall användas, en tredje vilka proteiner som lämpar sig för denna typ av produktion och en fjärde hur farmakologiska formuleringar av de växtproducerade proteiner skall se ut för att ge största möjliga effekt. Vårt syfte är att initiera samproducerad forskning mellan akademi och näringsliv med målet att svara på dessa spörsmål. För mer information se den engelska versionen av projektbeskrivningen samt hemsidan molecularfarming.se.

Vi bedriver också forskning för utveckling av ätbara vacciner i allmänhet och specifikt ett nasalt vaccin mot klamydia inom forskningsprojektet "Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner".

Läs om projektet Utveckling av slemhinneadministrerade vacciner.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Nyckelfonden
  • Örebro universitet