This page in English

Forskningsprojekt

Enhancing the Quality of Policy Through Intersectional Analysis? Intersectionality, Multiple Inequalities and the Case of Gender-based Violence (2012-2017)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sofia Strid

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Syftet med det här projektet är att utveckla begreppen ‘multiple inequalities’ och ’intersektionalitet’ genom empiriska analyser och komparativa metoder. Projektet ställer teoretiska och begreppsliga frågor med fokus på ett särskilt empiriskt fall: nationell och europeisk politik och policy som handlar om könsbaserat våld. Projekt belyser samband mellan intersektionalitetsteorier och praktisk politik när det gäller att både förstå och motarbeta samverkande mångdimensionella ojämlikheter

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)