Starta projekt

Medlen finns, forskningsfrågan finns. Stöd när det är dags att starta forskningsprojekt.

  • Administrativt stöd för forskning och forskarutbildning
  • Startmöte med Post Contract
  • Upphandling
  • Webbsidor – stöd med text och bild
  • Annonsering efter t.ex. deltagare i studie
  • Hjälp med kommunikationsplan
  • Bostäder för utländska forskare